Türkçenin başlıca ses özellikleri

1. Türkçe kelimeler büyük ve küçük ünlü uyumuna uyarlar.  Fakat bu kurala uymayan istisnai kelime ve ekler
bulunmaktadır.

2. Türkçe kelimelerde  ilk heceden sonra (ikinci üçüncü ve dördüncü hecelerde) o, ö ünlüsü bulunmaz. Eğer ki bulunan sözcük varsa bu kelime türkçe değildir. Atom,kapora,  horoz, radyo vb.

3. Türkçe kelimelerde  uzun ünlü bulunmaz, nâzım, âlim, ,âşık gibi sözcükler kurala uymadığından Türkçe değildir.

4. Türkçede İki ünlü kelime  yan yana gelemez. Eğer ki iki ünlü yan yana geliyorsa araya  kaynaştırma sesi (harfi) girer. Örneğin, Oku-y-an, bağla-n-acak,susa-y-an, araba-s-ı, vb.  İki ünlü harf yan yana bulunan saat, şair, şiir, fiil, muayene, reis,  gibi kelimeler maalesef vb. Türkçe değildir.

5. Türkçe kelimelerde  f, h, j sesleri yoktur. Mahkeme, tüfek,fiyat, jilet, jandarma,jandarma, ajanda, vb. fakat tabiat taklidi seslerden oluşan yansıma sözcükler bu kuralın dışındadır. Fısıldamak, of,puf vb.

6. Türkçede c, ğ, l, m, n, r, v, z sesleri kelimenin  başında bulunmazlar. Yani bu seslerle başlayan kelimeler Türkçe
değildir.Cami, lâle, masa,marul, nane, raf,ziyaret, vazife, zerdali , mahkeme vb.

7. Kelime  sonunda b, d, c, g sesleri bulunmaz. Kitab, derd,galib, ilac, vb. Bu seslerle biten kelimeler kitap, galip,dert, ilaç biçiminde söylenir.
8. Türkçede kelimenin  başında iki ünsüz yan yana bulunmaz. Bulunan kelimeler  Türkçe değildir. Plan, kredi, tren.traktör

9. Türkçede kelimenin  sonunda üç ünsüz ses yan yana bulunmaz. Bulunanlar Türkçe kelimeler değildirler. Sfenks, kontr

10. Kelime  kökünde aynı cinsten iki ünsüz maalesef  yan yana bulunamaz. Millet, hürriyet,affetmek, tasavvur, hassas vb. kelimeler Türkçe değildir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme