SÜLEYMAN ÇELEBİ

SÜLEYMAN ÇELEBİ   15 yy. (1351-1422) 

 
  • Güzel bir eğitim aldı; Bursa Ulu Câmi’nin baş imâmlığına getirildi.
  • İranlı bir vâizin Hz. Muhammed ile Hz. Îsâ arasında herhangi  bir farkın olmadığını iddia etmesi üzerine “Vesîlet-ün-Necât”ı yazdı.

  MEVLİD [Vesîlet-ün-Necât (Kurtuluş Yolu)]

  • Hz. Muhammed'in diğer peygamberlere göre bütün üstünlüklerini, en güzel sözcükler ve en vecîz ifâdelerle anlatmıştır.
  • Eserde, lirizm ve öğreticilik iyice kaynaştırılmıştır.
  • Arûz vezni ile yazılmıştır.
  • Titiz bir çalışmayla, mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.
  • Türk edebiyatında “mevlid” çığırını açıp bu türün en meşhur eseri olmuştur.
  • Mevlid günümüzde de büyük bir ilgiyle okunmakta/dinlenilmektedir.

  Mevlid şu bölümlerden oluşur:

1. Münâcaat (Allahü teâlâya yalvarma),
2. Velâdet (Peygamberimizin doğumu),
3. Risâlet (Peygamberliğin bildirilişi),
4. Mîrâc (Göklere çıkışı, Cennet'i ve Cehennem'i görmesi),
5. Rıhlet (Peygamberimizin vefâtı)
6. Dua
Alıntıdır.............

1 yorum:

Deneme