Servet-i Fünun Genel Özellikleri

SERVET -İ FÜNUN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 • Toplumsal konular yerini bireysel konulara bırakmıştır.  (Sanat sanat içindir ilkesi ile hareket edildi.)
 • Edebiyat yüzünü tümüyle Batı’ya çevirmiştir.
 • Fransız edebiyatı ve özelikle realizmi örnek alınmış.
 • Sade Türkçe'ye geçiş hareketi yerini, ağır ve anlaşılmaz  bir dil anlayışına bırakmıştır.
 • Şiirde aruz vezni kullanılırken nazım şeklinde ve konuda  büyük yenilikler yapıldı.
 • Nazmı nesre yaklaştırıldı (beyit bütünlüğü yerine konu  bütünlüğünü esas aldılar.)
 • Fransız şiirinden örnek alınan  sone ve terza rima gibi  şiir şekilleri  ve serbest müstezat çokça kullanıldı.
 • Divan şiiri -aruz dışında- tamamen reddedildi; Kafiyede kulak kafiyesi benimsenildi.
 • Romanda ve hikâyede batılı anlamda başarılı, tekniği  sağlam; modern romanın ilk örnekleri verildi: AşkMemnu, Mai ve Siyah..
 • Romanda tahlile ve ayrıntıya yer verilerek modern kısa hikayenin ilk örnekleri verilmiştir.
 • Roman ve hikâyede olaylar ve şahıslar tamamen İstanbul'a, seçkin tabakaya, yüksek zümreye aittir.
 • Romanda realizmden, şiirde parnasizm ve  sembolizmden etkilenildi.
 • Tiyatroya Tanzimat dönemindeki önemini yitirdi.
 • Servet-i Fünun’un 1901’de kapatılmasıyla topluluk  dağıldı.
Sabah Dersanesi Alıntı......................

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme