Natüralizm (Doğalcılık)

 Özellikleri

 • Naturealizm 19. yy’da realizmin gerçeklik için tek başına yeterli olamadığı düşün­cesiyle, realizm akımıyla aynı dönemde ortaya çıktı.
 • Natüralizm akımının  kurucusu Fransız yazar Emile Zola’dır.
 • Naturalizmde Realizmdeki gözlemciliğin yanında, determinist (gerekircilik) görüş ve bilimsel deneylerden yararlanmak önemli edilmiştir.
 •  Naturalizmin en önemli yuapıtı: Emil Zola yirmi ciltlik “Deneysel Roman”ını yazmış, bunda bir ailenin genetik tarihini anlat­mıştır.
 • Naturalist yazarlar “Sanat için sanat” anlayışını savunmuşlardır.
 • Naturalizmde Soyaçekim(Annenin kaderi kıza) ve içgüdülerin insan davranışındaki önemi vurgulanır.
 • Naturalist Eserlerin savunduğu bir “tez” vardır.
 • Naturalistler “Sanat, doğanın kopyasıdır.” düşüncesini savunurlar.
 • Naturalist Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizler.
 • Eserlerin dili süsten uzak yalın ve doğaldır, eserlerde yer yer argoya yer verilir. Naturalist sanatçılar eser oluştururken ahlaki bir amaç gütmezler.
 • Naturalist yazarlar eserlerinde hayatın kötü yanlarını anlatmışlar ve bunu yaparkende  kişilerin çirkin özelliklerini belirgin olarak vurgulamışlardır.
 • Çevrenin insan kişiliğinin oluşumundaki etkisini önemli gördüklerinden sıkça çevre ve insan tasvirleri yapılmıştır.
 • Natüralizm, öykü , roman ve tiyatro türlerinde gelişmiştir.

Temsilcileri

Emile Zola, Goncourt Kardeşler, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, J. Steinbeck, Henrik İbsen

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme