İletişim Formu

Kitap okuma alışkanlığına engel oluşturan faktörler

  • Kitaplara kolay ulaşamama,

  • Ekonomik yetersizlikler sebebiyle kitap satın almama ya da alamama

  • Okumaya zaman ayırmama ya da ayıramama,

  • Toplumun kitap ve okuyucular hakkındaki kültürel tutum ve davranışlarının olumsuz olması,

  • Eğitim düzeyi düşük ebeveynlerin olumsuz tutum ve davranışları (okumaya karşı ilgisizlik, ödüllendirmeme…),

  • Türk kültürü ile günün şart ve ihtiyaçlarını sentezleyen edebiyat ürünlerinin yeterli olmaması,

  • Görsel ve işitsel materyallerin yaygınlaşarak okuma materyallerinin önüne geçmesi,

  • Örgün eğitim kurumlarında benimsenen okuma zevk ve alışkanlığının kazandırılmasıyla ilgili yaklaşımların yetersizliği

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.