Kitap okuma alışkanlığına engel oluşturan faktörler

  • Kitaplara kolay ulaşamama,

  • Ekonomik yetersizlikler sebebiyle kitap satın almama ya da alamama

  • Okumaya zaman ayırmama ya da ayıramama,

  • Toplumun kitap ve okuyucular hakkındaki kültürel tutum ve davranışlarının olumsuz olması,

  • Eğitim düzeyi düşük ebeveynlerin olumsuz tutum ve davranışları (okumaya karşı ilgisizlik, ödüllendirmeme…),

  • Türk kültürü ile günün şart ve ihtiyaçlarını sentezleyen edebiyat ürünlerinin yeterli olmaması,

  • Görsel ve işitsel materyallerin yaygınlaşarak okuma materyallerinin önüne geçmesi,

  • Örgün eğitim kurumlarında benimsenen okuma zevk ve alışkanlığının kazandırılmasıyla ilgili yaklaşımların yetersizliği

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme