Kişisel Etkinizi Geliştirin Kitap İncelemesi

"KİŞİSEL ETKİNİZİ GELİŞTİRİN" KİTAP İNCELEMESİ


KİTABIN ADI         : Kişisel Etkinizi Geliştirin

KİTABIN YAZARI : George W. FOTİS

ÇEVİRMEN             : Ahmet ÜNVER

BASIM BİLGİLERİ: Rota Yayıncılık, İstanbul, 1998

KİTABIN KONUSU VE İÇERİĞİ : Kitap insan ilişkilerinde etkili olabilmek için gerekli olan 9 temel özellik üzerinde duruyor ve bu özellikler örneklerle anlatılıyor. Bu özellikler şunlar:

  1. Kişisel Ahlak: Temeli "başkalarının sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran" diye belirtilmiştir. Bu düşünce "Altın Kural" olarak adlandırılmıştır. Bu konuda George Marshall " Her gününü, sanki hakkında tüm dünyada gösterilmek üzere bir belgesel çekiyormuş gibi yaşadığını" söyler.
  2.  Uyum Sağlayabilmek: Değişen koşullara tepki gösterip kendimizi uydurabilme kapasitemizdir. Mesela sıkıntılar nedeniyle işten çıkarılan bir birey yeni bir işe başladığında uyum sağlama becerisine göre başarılı olabilir.
  3.  İncelik: İnsan ilişkilerinde kişinin düşünceli davranabilmesi, karşısındakinin duygularına ilgi ve özen göstermesi demektir. Belli bir durumda neyin uygun olduğuna duyarlılık göstermek, saldırganlıktan uzak konuşmak, davranmak ve önderlik etmek demektir. İncelik becerisini geliştirmek için karşımızdaki insanın sözlerinin, davranışlarının, tepkilerinin altındaki gizli yanları fark etme (algılama); ani tepkiler vermekten kaçınıp, kendini kontrol etme (basiret); kendimizi başkasının yerine koyarak (empati) geliştirilebilir.
  4. İnanılırlık: Tutarlı, güvenilir ve dürüst davranışlarımız neticesinde karşımızdaki insanın bize itimat göstermesidir. İnanılırlıkta bireyin daha önceki başarı düzeyi de önemlidir.
  5. Karşılıklı İletişim: A. Linkoln "Bir insanla tartışmaya hazırlanırken zamanın üçte birini ne söyleyeceğimi düşünmeye, üçte ikisini karşımdakinin ne söyleyeceğini düşünmeye ayırırım" der. Karşılıklı iletişim diğer tüm özelliklerin bir sentezidir.
  6. İkna Edicilik: Düşüncelerimizi, planlarımızı, görüş ya da önerilerimizi başkalarına sunarken onların onay, kabul etme ya da görüş birliğini kazanma becerisidir.
  7. Nesnellik: Bir durumla ilgili ayrıntıları, duygu, inanç, sanı ya da kişisel tercihlerin etkisinde kalmadan  değerlendirebilme becerisidir. Nesnellik bizi önyargılardan kurtarır, acil karar vermemizi önler.
  8. İnisiyatif: Ralph Walda Emerson "Bir noktaya ulaşmanın  20 değişik yolu olabilir ama bir an önce bunlardan birine başlamalısınız" der. İnisiyatif bireyin içindeki düşünceler için harekete geçme becerisidir. Önemli bir işin zaman geçmeden yapılması gereken durumlarda inisiyatif alma becerisi önemli bir özelliktir. Mesela bir mektubu yazma, bir telefon konuşması yapma gibi.
  9. Öz  Disiplin: Sabırla yoğrulmuş kararlılıktır. Kişisel sorumluluk ve kendinize olduğu kadar başkalına da saygılı olmayı öz disiplinle öğreniriz. Öz disiplin içerisinde yer alan zamanında davranma etkeni çabalarımızı yönlendirme, düzenleme ve odaklamamıza yardımcı olur.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme