İsim Tamlaması

İki ismin bir kalıp oluşturarak,  bir ismin aitlik bakımından daha belirgin olmasını sağlamak amacıyla başka bir isim tarafından tamamlamasıdır.
Tamlayan Ekleri                                                 
-ın, -in, -un, -ün                                                              
Tamlanan Ekleri
  -ı, -i, -u, -ü
İsim tamalmaları 3 tanedir:
1) Belirtili İsim Tamlaması
2) Belirtisiz İsim Tamlaması
3) Zincirleme İsim Tamlaması
Not: İsim tamlaması olması için      İsim +isim olmalı, İsim +fiil isim tamlaması olmaz (Adı üstünde isim tamlaması ikisi de isim olmalı.
Not: İsim tamlamasında birinci isme tamlayan ikinci isme tamlanan denir. Yani isim tamlaması
Tamlayan+Tamlanan

1)BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI

Tamlayan ve tamlananın ek aldığı isim tamlamasıdır. Yani,
Tamlayan+ek-------------Tamlanan+ek
Okul+un Kapı+
Duvar+ın Boya+
Ev+in ön+ü
Çocuğ(k) + un  kalb(p) + i
Rüzgar +ın şiddet +i

2) BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI

Tamlayanın ek almadığı isim tamlamasıdır
Tamlayan         Tamlanan + ek
Sokak çocuğ(k)+u
Bilgisayar masa+
Televizyon kumanda+
Top saha+
Tenis masa+
Duvar saat+i

3)ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI

En az üç ismin bir araya gelerek oluşturdukları isim tamlamalarıdır. Tamlayan ve tamlanan kendi içerisinde ayrı bir tamlama oluşturabilir.
Okul öğrenci+si+nin    sırt çanta+
Okul öğrencisi (1. tamlama)
öğrencisinin çantası (2. tamlama)
Sırt çantası (3 . tamlama) hepsi birleştiği zaman zincirleme isim tamlamasını oluşturur.
Sabahın güneş+i+nin reng+i
sabahın güneşi (1 tamlama)
Güneşinin rengi (2. tamlama) iki tamlama birleştiğinden zincirleme isim tamlamasıdır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme