İletişim Formu

İsim Tamlaması

İki ismin bir kalıp oluşturarak,  bir ismin aitlik bakımından daha belirgin olmasını sağlamak amacıyla başka bir isim tarafından tamamlamasıdır.
Tamlayan Ekleri                                                 
-ın, -in, -un, -ün                                                              
Tamlanan Ekleri
  -ı, -i, -u, -ü
İsim tamalmaları 3 tanedir:
1) Belirtili İsim Tamlaması
2) Belirtisiz İsim Tamlaması
3) Zincirleme İsim Tamlaması
Not: İsim tamlaması olması için      İsim +isim olmalı, İsim +fiil isim tamlaması olmaz (Adı üstünde isim tamlaması ikisi de isim olmalı.
Not: İsim tamlamasında birinci isme tamlayan ikinci isme tamlanan denir. Yani isim tamlaması
Tamlayan+Tamlanan

1)BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI

Tamlayan ve tamlananın ek aldığı isim tamlamasıdır. Yani,
Tamlayan+ek-------------Tamlanan+ek
Okul+un Kapı+
Duvar+ın Boya+
Ev+in ön+ü
Çocuğ(k) + un  kalb(p) + i
Rüzgar +ın şiddet +i

2) BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI

Tamlayanın ek almadığı isim tamlamasıdır
Tamlayan         Tamlanan + ek
Sokak çocuğ(k)+u
Bilgisayar masa+
Televizyon kumanda+
Top saha+
Tenis masa+
Duvar saat+i

3)ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI

En az üç ismin bir araya gelerek oluşturdukları isim tamlamalarıdır. Tamlayan ve tamlanan kendi içerisinde ayrı bir tamlama oluşturabilir.
Okul öğrenci+si+nin    sırt çanta+
Okul öğrencisi (1. tamlama)
öğrencisinin çantası (2. tamlama)
Sırt çantası (3 . tamlama) hepsi birleştiği zaman zincirleme isim tamlamasını oluşturur.
Sabahın güneş+i+nin reng+i
sabahın güneşi (1 tamlama)
Güneşinin rengi (2. tamlama) iki tamlama birleştiğinden zincirleme isim tamlamasıdır.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.