Garip Akımı ve Sanatçıları

GARİP AKIMI

Orhan Veli, M. Cevdet, Oktay Rıfat

 • Sürrealizmden etkilendiler.
 •  Akımın kuramcısı O. Veli; öldükten sonra M.C ve O.
 • R. yeni bir şiir söyleyişine (kapalı, imgesel şiire) yöneldiler.
 •  Şiir ölçü ve uyaktan kurtarılmalıdır.
 •  Şiirde asıl olan şey söyleyiştir; dildeki her sözcük  şiire girmeli; şairanelikten uzak durmalıdır.
 • Şiir dili halkın konuştuğu dil olmalı.
 •  Şiirde edebi sanatlara yer verilmemeli.
 •  Şiirde esprili, komik, nükteli, şaşırtmaya dayalı bir anlayış  benimsenebilir.
 • Günlük yaşamdaki her şey şiire konu edilebilir.
 •  Şiirde en basit en, en sıradan olaylar ve kişilerden  bahsedilebilir.

ORHAN VELİ KANIK


 •  Garip şiir akımın öncüsü ve kuramcısıdır.
 •  Geleneksel şiir anlayışına başkaldırmıştır.
 •  Cumhuriyet dönemi şiir anlayışında bir çığır açtı.
 •  Şairanelikten ve edebiyat yapmaktan kaçınır.
 •  Edebi sanatlara ve kafiyeye karşıdır.
 •  Yalın bir halk diliyle, nükteli, esprili şiirler yazı.
 •  La Fontaine’ın fabllarını şiirleştirdi; Nasreddin Hoca fıkralarını şiirleştirdi.
 • Şiirlerinde, yaşamında görülen “avarelik” görülür.
 •  Şiirlerinde günlük yaşamı konu edinir.
 •  Yer yer alacı bir üslûbu vardır.
 •  Şiir: Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Garip( önsözünde şiir görüşlerini bildirdi)
 • Yenisi, Karşı,
 •  Çeviri: La Fontaine Masalları

MELİH CEVDET ANDAY


 • Garip akımın öncülerindendir.
 •  O. Veli ölünce kapalı ve imgesel şiire yöneldi.
 •  Söz oyunlarından kaçınıp basit bir dille şiirler yazmıştır.
 •  Sözcük seçerken  dil devrimi ilkelerine uyar; gerektiğinde sözcük türetmekten çekinmez.
 • İlk şiirlerinde görülen romantiklikten sıyrılarak şiirlerine aklın egemenliğine bıraktı.
 • Düz yazılarında şiirsel, esprili, yoğun bir dil kullandı.
 •  En çok şiiri önemseyen şair; fıkra, makale, deneme, çeviri, gezi, roman gibi bir çok türde eser verdi.
 • Şiir: Rahatı Kaçan Ağaç,  Kolları Bağlı  Telgrafhane,Odysseus, Teknenin Ölümü..
 • Deneme: Doğu-Batı, Konuşarak, Yasak
 •  Roman: Aylak, Raziye

OKTAY RIFAT HOROZCU


 •  O. Veli öldükten sonra Garip şiirinden ayrıldı; “toplum için sanat” görüşünden daha sonra “sanat için sanat” çizgisine kaydı.
 •  Şiir dili mecazlarla yüklüdür; deyimlerden ve halk söyleyişlerinden yararlanmıştır.
 •  Bireyci, toplumcu, gerçeküstücü akımların penceresinde dünyayı seyredip sözcüklerle ressamlar gibi tablolar çizer.
 • Şiirlerinde sürekli bir değişim görülebilir.
 •  Folklora şiirlerinde yer veren sanatçı fabllar yazdı.
 •  Şiir: Yaşayıp Ölmek, Güzelleme, Elleri Var
 • Özgürlüğün, Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler
 •  Tiyatro: Birtakım İnsanlar, Kadınlar Arasında

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme