Dil ve Özellikleri

Dil Nedir ?
     Günlük hayatta diğer insanlarla anlaşmamızı sağlayan iletişim aracı olarak birçoğumuz tarafından tanımlanan dilin terim olarak anlamı şu şekilde söylenebilir :
     Dil ; temeli bilinmeyen dönemlerde atılan, kendine özgü bazı kuralları bulunan, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan seslerden oluşmuş doğal bir araçtır. Bu tanım farklı bilim insanları tarafından değişik biçimlerde ifade edilmektedir.
     Dilin tanımında geçen bazı önemli kavramlar üzerinde durmak gerekir.

- Dilin doğal bir araç olması

Dilin bir araç olması insanlar arasında anlaşmayı sağlamasından ileri gelmektedir. Ancak tanıma dikkat edilirse dil bir doğal araçtır denilmektedir. Yani diğer araçlarda olduğu gibi onu istediğimiz biçimde kullanamayız. Dili yalnızca onun kuralların çerçevesinde kullanabiliriz.

- Dilin canlı bir varlık olması

Dil de tüm canlı varlıklar gibi bir gelişim süreci takip eder. Yani doğar, gelişir ve bir müddet sonra ölür. Gelişim aşamasında dili kullanan milletlerin başka milletlerle olan iletişimine bağlı olarak dil de iletişim kurulan milletin dili ile alış verişe girer. Bazı kelimeler alırken bazı kelimeleri de verir. Dilin ölmesi onu kullanan birey kalmaması sonucu oluşur. Bu bir milletin tarihten silinmesi şeklinde olabileceği gibi kültürel olarak başka bir milletin potasında erime şeklinde de olabilir.

- Dilin gizli bir anlaşmalar sistemi olması

Dil tüm somut ya da soyut kavramları soyut bazı işaretlerle karşılar. Dilin karşıladığı kavram ile bu kavramı oluşturan sesler arasında mantıklı bir ilişki kurmak mümkün değildir. Bu sebeple bir konuşmayı yalnızca o dili bilen bireyler anlayabilir. Bu durum bir gizli anlaşma sistemi olduğunun göstergesidir.

- Dilin toplumsal bir kurum olması

Toplumda düzenin sağlanması, insanların birbiri ile anlaşabilmesi için en önemli kurumların başında dil gelir. Dil toplumu bir arada tutabilmek için olmazsa olmazdır. Toplumlar dil sayesinde millet olurlar ve ülkü birliği yaparlar.

 Dil İle İlgili Bazı Özellikler
- Dil yalnızca insanlar arasında anlaşmayı sağlar.
- Dil içerisinde sesler mevcuttur. ( fonetik ve fonoloji )
- Dilde ekler ve sözcükler mevcuttur. ( morfoloji )
- Sözdizimi mevcuttur. ( sentaks )

Konuşma Dili ve Yazı Dilinin Karşılaştırılması
Okulda, işte, sokak da kısacası günlük hayatta kullandığımız dile konuşma dili adı verilir. Konuşma dili konuşulan bölgenin özelliklerine göre bazı ses ve kelime değişiklikleri gösterebilir. Bir ülke ya da bölge içerisinde yer alan bölümlerin kendi aralarında kullandıkları dilde bazı söyleyiş farklılıkları olabilir.
Yazı dili ise standart dil olarak söylenebilir. Bölgesel olarak herkesin farklı konuşma biçimi olabilir ama yazı dili tektir ve tüm ülke için ortaktır. Yani konuşurken yaptığımız ses değişikliklerini yazarken yapamayız.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme