Dil ve Kültürün Ortak Özellikleri

Dil ve kültür birbirini besleyen iki kaynaktır. Dilin gelişimiz kültürü kültürün değişimi de dili doğrudan etkiler. Bu yüzden dil ve kültür arasında önemli bir ilişki vardır. Dil kültürün taşıyıcısıdır. Kültürümüze ait özellikleri gelecek kuşaklara dil ile aktarırız. Dil ile kültürün ortak özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:


- dil kültürü, kültür de dili besler. Yani ikisi birbirini tamamlayan parçalar gibidir.
- Dil ve kültür gelecek kuşaklara aktarılır.
- Dil ve kültür bir canlı gibi sürekli gelişir, değişir. Değişmeler olumlu yönde olduğu gibi olumsuz yönde de olabilir.
- Toplumların millet olabilmesinde kültür ve dilin önemli bir payı vardır. Kültür ve dil toplumları bir arada tutarak millet olmasını sağlar.
- Kültür ve dilin ortak özelliklerinden biri de milli nitelik taşımasıdır. Hem kültür hem de dil bir millete özgü kavramlardır.
- Dil ve kültür kuşaklar arası köprü vazifesi görür. Geçmişten gelen özelliklerin ve değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.

Dil ve kültür bir milletin harcıdır. İkisinden birinde ya da ikisinde birlikte meydana gelen yozlaşmalar milleti olumsuz etkiler. Dil ve kültürüne yabancılaşan milletler zamanla özbenliğini kaybederek unutulmaya başlarlar.  

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme