Devlet Üzerine

İnsanların birlik beraberlik içerisinde yaşamak için belirli topluluklar kurarlar. Bu topluluklar zamanla büyür. Başlangıçta aile kurulur.  Daha sonra aileler birleşir köyleri oluşturur. Köyler birleşir ilçe, ilçeler birleşir şehirler ve şehirler birleşir devleti oluşturur.  Bu birleşme içerisinde temel amaç herkesin huzurlu, mutlu , birlik beraberlik içerisinde yaşayacağı insaların güldüğü bir  ülke kurmaktır.

İnsanların temel birtakım istekleri vardır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bu açıkça belirtilir. Maslow insanların öncelikli olarak yeme içme , barınma, ait olma  temel güdülerinin doyurulmasını söyler. Bu temel güdüler insan yaşamı için en gerekli koşul ve araçlardır.  İşte ait olma, güvenlik güdüsü insanların topluluklar kurarak birbirlerini dışarıdan gelecek tehditlere karşı korumalarını sağlamıştır. Zamanla teknoloji ,
savaşlar insanları daha büyük  kitleler i,çerisine sürüklemiştir. Ve tüm bunların sonunda günümüz dünyası meydana gelmiştir. Kendi coğrafyasında halkının can, mal, namus güvenliğini iç ve dış tehditlere karşı koruyan sistemler oluşmuştur. Devletlerin yapılaörı yönetilişleri devletlere bulundukları coğrafylara, tarihsel gelişime göre farklılık gösterir. Platon'un Devlet adlı kitabında ideal devleti,ideal devletin nasıl olması gerektiğini çok iyi anlatır. Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı eseri de bizlere devlet ve devlet adamlarının nasıl olması gerektiği hangi özelliklere ve yeterliliklere sahip olması gerektiğini en iyi şekilde ifade eder. Devletler zaman içinde  bazı gelişimler gösterdi. Eskiden ulus devletleri vardır fakat değişen dünya da içerisinde farklı farklı ırkların yaşadığı Amerika, Kanada, Fransa gibi ülkeler içerisinde birden fazla ırkın yaşadığı ortak çıkarları ön plana çıkaran düzen kurmaya çalıştılar. Tüm bunlar yapılırken devletin vatandaşlarına karşı sorumlulukları olduğu bilincinden hareket edildiğinden bu gibi devletler dünyanın ileri gelen devletlerindendir.

Evet arkadaşlar devlet ve devlet yapısından bahsettik. Devleti yönetenlerin bir takım sorumlukları olduğu gibi bizlerinde vatandaş olarak bazı sorumluluklarımız vardır.  Bilinçli vatandaş olmak, ülkemizi sevmek, ülkemizin çıkarları en büyük çıkar haline getirmek bizim asli görevlerimizdendir.  Şunu unutmayalım ki arkadaşlar "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme