Değerler Eğitimi Nedir ?

Değerler eğitimi ve nasıl olması gerektiği konusuna girmeden evvel değer kelimesi ve kavramsal ifadesi üzerinde durmak gerekir.
Bir millet, topluluk ya da sosyal grubun birlik, beraberlik ve devamı için zaruri olarak gördüğü ve üyelerinin tamamından beklediği ortak düşünce, amaç ve inançlara değer denir. Değerler toplum tarafından tasvip ve teşvik görürken değerlere ters davranışlar çoğu zaman tepki ile karşılanır. Değerleri üç gruba ayırmak mümkündür.
  1. Beşeri Değerler : Evrensel değerlerdir. Yani bütün dinlerin, inanç sistemlerinin hepsi tarafından kabul gören davranış biçimlerine denir. Adalet, yardımseverlik, şefkat, merhamet gibi değerler beşeri değerlere örnek olarak gösterilebilir.
  1. Milli Değerler :Bir ülkenin sahiplenilmesi ile ilgili değerlerdir. Vatan sevgisi ve bayrak sevgisi gibi değerler örnek olarak verilebilir.
  1. İdeolojik Değerler :Şehitlik, gazilik, kahramanlık gibi değerler ideolojik değerlere örnek olarak verilebilir.

Değerler Eğitimi Nedir ?

Değerler eğitimi: çeşitli etkinlikler ve yöntemler yoluyla değerlerimizin çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırılması olarak tanımlanabilir. 18. eğitim şurasında okullarda tüm derslerde değerlerin kazandırılması amaçlı etkinliklere yer verilmesi kararlaştırılmıştır.

Değerler Eğitimi Nasıl Yapılmalıdır ?

- Aileler olarak çocukların değerlerimize uygun davranışlarını ödüllendirerek pekiştirilmesini sağlamak çok önemlidir.
- Günümüzde değerlerimize en büyük saldırıyı gerçekleştirilen televizyon, internet vb. iletişim araçlarını çocuklarımıza verirken ebeveynler olarak denetimi unutmamak gerekir.
- Okullarda ödül ve pekiştireçlerde değerlere uygun davranışlar ön plana çıkarılmalıdır.
- Örnek olay  vb. yöntemler kullanarak değerlerimizin çocuklarımıza kazandırılması sağlanmalıdır.
- Proje ve performans ödevleri verilirken değerlerimizle ilgili çalışmalara ağırlık verilmelidir.
- Okullarda "Değerler Eğitimi" köşeleri oluşturularak resim, afiş ve öğrenci çalışmalarıyla değerlerimiz hatırlatılmalıdır.

Değerler Eğitiminin Amacı Nedir ?

  1. İyi karakterli bireyler yetiştirmek
  1. Toplumsal birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek
  1. Doğruluk, dürüstlük gibi kavramların sözde kalmaması ve davranışa dönüşmesini sağlamak

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme