Birleşik Zamanlı Fiiller

Haber ve dilek istek kiplerinden sonra fiil kök ve gövdesine gelen ek fiiller birleşik fiil oluşturur. Birleşik fiiller üçe ayrılır
a) Rivayet Birleşik Fiil (Mişli)
b) Hikaye Birleşik Fiil (dili)
c) Şartlı Birleşik Fiil

a)Rivayet Birleşik Fiil (Mişli):

Fiil kök ve gövdesine zaman ve dilek kiplerinden sonra gelen -imiş (mış,miş,muş,müş) ekiyle oluşturulan fiillerdir.

Örneğin:

Ahmet geliyor----Şimdiki zaman        Ahmet geliyormuş-----Şimdiki zamanın rivayeti Başka bir ifadeyle şimdiki zamanın mış miş ek fiili ile çekimlenmiş hali
O gelmeli---Gereklilik Kipi             O gelmeliymiş -----Gerekliliğin rivayeti Başka bir ifadeyle gerekliliği mış miş ek fiilli hali
Kadın hep ağlar----Geniş zaman  Kadın hep ağlarmış---Geniş zamanın rivayeti.
gelecekmiş----Gelecek zamanın rivayeti
susarmış---Geniş zamanın rivayeti
duyarmış---Geniş zamanın rivayeti
baksaymış---Şart kipinin rivayeti
bilmeliymiş---Gerekliliğin rivayeti
dövmeliymiş---Gerekliliğin rivayeti
gülüyormuş--Şimdiki zamanın rivayeti

 b) Hikaye Birleşik Zaman(di'li):

Fiil kök ve gövdesine zaman ve dilek kiplerinden sonra gelen -idi (dı,di,du,dü) ekiyle oluşturulan fiillerdir
Örneğin:
Kadın gülüyor--Şimdiki zaman          Kadın Gülüyordu---Şimdiki zamanın hikayesi
Çocuk gelmeli--Gereklilik kipi           Çocuk gelmeliydi---Gerekliliğin hikayesi
gelecekti---Gelecek zamanın hikayesi
severdi--Geniş zamanın hikayesi
sevmişti--Duyulan geçmiş zamanın hikayesi
biliyordu---Şimdiki zamanın hikayesi

c) Şartlı Birleşik Fiil (se,sa):

Fiil kök ve gövdesine zaman ve dilek kiplerinden sonra gelen -se, -sa ekleriyle oluşturulan fiillerdir.
Örneğin:
kadın geliyor-----şimdiki zaman     kadın geliyor----şimdiki zamanın şartı
günler gelecek--gelecek zaman   günler gelecekse---gelecek zamanın şartı
susarsa---geniş zamanın şartı
susmalıysa--gerekliliğin şartı
susmuşsa--duyulan geçmiş zamanın şartı


FİİLDE ZAMANLAR İÇİN TIKLAYINNNNNNNNNNNNNNNN

HABER KİPLERİ İÇİN TIKLAYINNNNNNNNNNNNNNNNNN


1 yorum:

Deneme