İletişim Formu

Beş Hececiler

-Memleket sevgisi, memleket güzellikleri, yiğitlik kahramanlık  , işledikleri başlıca temalardır.
-Anadolu’ya ve anadolu insanına  romantik bir tutum sergilediler.
-Anadoluyu ve sıradan insanı şiire soktular.
-Bireysel konuları ve yurt güzelliklerini konu ettiler.
-Millî edebiyat akımından ve onun beraberinde getirdiği yeni şiir anlayışından  etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi  kullandılar.
-Şiirde sade, sanatsız ve özentisiz olmayı tercih etmişlerdir.
 
Dönemin Şairleri
 
-ORHAN SEYFİ ORHON
-FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
-HALİT FAHRİ OZANSOY
-ENİS BEHİÇ KORYÜREK
-YUSUF ZİYA ORTÇ
 
Bağımsızlar
 
Yahya Kemal Beyatlı
Mehmet Akif Ersoy
 

ORHAN SEYFİ ORHON (1890-1972)

 
-Başlangıçta şiire aruzla başladı fakat daha sonra şiire  heceyle devam etti.
-Divan edebiyatı nazım şekli olan gazeli hece ölçüsüyle  yazmaya çalıştı.
-Bazı şiirlerinde halk edebiyatına ait  şiir şekillerini kullanmıştır.
-Toplumsal konulardan ziyade bireysel konuları işlediği zarif ve uyumlu,ahenkli şiirlerinde temiz,sade ve duru bir Türkçesi vardır.
-Daha çok bireysel konuları işleyen şair vatan konuları da işlemiştir.
-Çıkardığı Dergiler: Papağan, Akbaba, Güneş, Çınaraltı, Hıyaban gibi
 
Başlıca Eserleri
 
-Şiir: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler,
-Manzum Masal: Peri Kızı ile Çoban
-Fıkra: Kulaktan Kulağa
-Roman: Çocuk Adam
-Öykü: Düğün Gecesi
 

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)

 
-Kuşkusuz ki Beş Hececilerin en genç ve en başarılı yazarıdır. Buna rağmen heceyi etkin kullansa da aruzu da tamamen terk etmemiştir.
-Lirik konuları işlediği şiirleri büyük beğeni kazandı.
-Milli Edebiyata katıldıktan sonra halk şirine, heceye büyük  ilgi duydu; yurt sevgisini  ve Anadolu’yu çok güzel bir şekilde işledi.
-Tüm bunların yanında kişisel konuları da işledi
Örneğin: aşk, ölüm,hasret, tabiat,ihtiras , kahramanlık, …
 
Başlıca Eserleri
 
-Şiirleri: Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Şarkın Sultanları, Suda Halkalar
-Tiyatro: Canavar, Yayla Kartalı, Akın, Özyurt, Kahraman
-Roman: Yıldız Yağmuru
 

HALİT FAHRİ OZANSOY (1891-1971)

 
-I. Dünya savaşı yıllarında, aruz kalıbıyla yazdırdığı şiirlerle adını duyurdu.
-“Aruza Veda” adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceyi kullanmaya başladı ve daha sonra Beş Hececiler’e katıldı.
-Şiirlerinde günlük dili konuşulan Türkçeyi başarıyla kullandı.
-Hüzün ve karamsarlık temalı şiirlerinde kişisel konuları işledi.
-Şiir, roman ve tiyatro türünde eserleri vardır.
 
Başlıca Eserleri
 
-Şiir: Cenk Duyguları, Rüya, Balkondan Saatler
-Roman: Sulara Giden Köprü
-Tiyatro: Sönen Kandiller
-Anı: Edebiyatçılar Geçiyor
 

ENİS BEHİÇ KORYÜREK'İN   (1892-1949)

 
-Şiire aruz kalıbıyla başladı; Z. Gökalp’in tesiriyle  Millî Edebiyat akımına katıldı. Daha sonra Beş hececiler arasında yerini aldı.
-Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerinde aşkı işlemekle beraber, daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarındaki millî,manevi duyguları ve tarihî kahramanlıkları işlemiştir.
-Hece ölçüsünde pek başarılı değildir.
-Ömrünün son yıllarında Tasavvufî şiirlere yöneldi.
-Türk denizcilerini anlattığı “Denizciler” şiiri önemlidir.
 Başlıca Eserleri
Şiirleri: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1896-1967)

-Şiire aruz ölçüsü ile başlamış, da ha sonra hece ölçüsünü kullanmıştır.
-Günlük hayatın akışını sade,süsten uzak  bir dille işlemiştir.
-Sağlam,gramere kurallarına uyan bir Türkçesi, kıvrak bir üslubu vardır.
-Şiirlerinde Faruk Nafiz’in etkisi görmek mümkündür.
-Akbaba isimli mizah dergisini çıkarmıştır.
-Hece ölçüsü ile yazdığı Binnaz ilk manzum piyesimizdir.
 
Başlıca Eserleri
-Şiir: Akından Akına, Aşıklar Yolu, Cenk Ufukları,
-Roman: Göç
-Fıkra: Beşik
-Anı: Portreler, Bizim Yokuş
-Tiyatro: Binnaz
-Gezi: Göz Ucuyla Avrupa

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.