Beş Hececiler

-Memleket sevgisi, memleket güzellikleri, yiğitlik kahramanlık  , işledikleri başlıca temalardır.
-Anadolu’ya ve anadolu insanına  romantik bir tutum sergilediler.
-Anadoluyu ve sıradan insanı şiire soktular.
-Bireysel konuları ve yurt güzelliklerini konu ettiler.
-Millî edebiyat akımından ve onun beraberinde getirdiği yeni şiir anlayışından  etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi  kullandılar.
-Şiirde sade, sanatsız ve özentisiz olmayı tercih etmişlerdir.
 
Dönemin Şairleri
 
-ORHAN SEYFİ ORHON
-FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
-HALİT FAHRİ OZANSOY
-ENİS BEHİÇ KORYÜREK
-YUSUF ZİYA ORTÇ
 
Bağımsızlar
 
Yahya Kemal Beyatlı
Mehmet Akif Ersoy
 

ORHAN SEYFİ ORHON (1890-1972)

 
-Başlangıçta şiire aruzla başladı fakat daha sonra şiire  heceyle devam etti.
-Divan edebiyatı nazım şekli olan gazeli hece ölçüsüyle  yazmaya çalıştı.
-Bazı şiirlerinde halk edebiyatına ait  şiir şekillerini kullanmıştır.
-Toplumsal konulardan ziyade bireysel konuları işlediği zarif ve uyumlu,ahenkli şiirlerinde temiz,sade ve duru bir Türkçesi vardır.
-Daha çok bireysel konuları işleyen şair vatan konuları da işlemiştir.
-Çıkardığı Dergiler: Papağan, Akbaba, Güneş, Çınaraltı, Hıyaban gibi
 
Başlıca Eserleri
 
-Şiir: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler,
-Manzum Masal: Peri Kızı ile Çoban
-Fıkra: Kulaktan Kulağa
-Roman: Çocuk Adam
-Öykü: Düğün Gecesi
 

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)

 
-Kuşkusuz ki Beş Hececilerin en genç ve en başarılı yazarıdır. Buna rağmen heceyi etkin kullansa da aruzu da tamamen terk etmemiştir.
-Lirik konuları işlediği şiirleri büyük beğeni kazandı.
-Milli Edebiyata katıldıktan sonra halk şirine, heceye büyük  ilgi duydu; yurt sevgisini  ve Anadolu’yu çok güzel bir şekilde işledi.
-Tüm bunların yanında kişisel konuları da işledi
Örneğin: aşk, ölüm,hasret, tabiat,ihtiras , kahramanlık, …
 
Başlıca Eserleri
 
-Şiirleri: Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Şarkın Sultanları, Suda Halkalar
-Tiyatro: Canavar, Yayla Kartalı, Akın, Özyurt, Kahraman
-Roman: Yıldız Yağmuru
 

HALİT FAHRİ OZANSOY (1891-1971)

 
-I. Dünya savaşı yıllarında, aruz kalıbıyla yazdırdığı şiirlerle adını duyurdu.
-“Aruza Veda” adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceyi kullanmaya başladı ve daha sonra Beş Hececiler’e katıldı.
-Şiirlerinde günlük dili konuşulan Türkçeyi başarıyla kullandı.
-Hüzün ve karamsarlık temalı şiirlerinde kişisel konuları işledi.
-Şiir, roman ve tiyatro türünde eserleri vardır.
 
Başlıca Eserleri
 
-Şiir: Cenk Duyguları, Rüya, Balkondan Saatler
-Roman: Sulara Giden Köprü
-Tiyatro: Sönen Kandiller
-Anı: Edebiyatçılar Geçiyor
 

ENİS BEHİÇ KORYÜREK'İN   (1892-1949)

 
-Şiire aruz kalıbıyla başladı; Z. Gökalp’in tesiriyle  Millî Edebiyat akımına katıldı. Daha sonra Beş hececiler arasında yerini aldı.
-Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerinde aşkı işlemekle beraber, daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarındaki millî,manevi duyguları ve tarihî kahramanlıkları işlemiştir.
-Hece ölçüsünde pek başarılı değildir.
-Ömrünün son yıllarında Tasavvufî şiirlere yöneldi.
-Türk denizcilerini anlattığı “Denizciler” şiiri önemlidir.
 Başlıca Eserleri
Şiirleri: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1896-1967)

-Şiire aruz ölçüsü ile başlamış, da ha sonra hece ölçüsünü kullanmıştır.
-Günlük hayatın akışını sade,süsten uzak  bir dille işlemiştir.
-Sağlam,gramere kurallarına uyan bir Türkçesi, kıvrak bir üslubu vardır.
-Şiirlerinde Faruk Nafiz’in etkisi görmek mümkündür.
-Akbaba isimli mizah dergisini çıkarmıştır.
-Hece ölçüsü ile yazdığı Binnaz ilk manzum piyesimizdir.
 
Başlıca Eserleri
-Şiir: Akından Akına, Aşıklar Yolu, Cenk Ufukları,
-Roman: Göç
-Fıkra: Beşik
-Anı: Portreler, Bizim Yokuş
-Tiyatro: Binnaz
-Gezi: Göz Ucuyla Avrupa

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme