Anlatıcı Bakış Açıları

Anlatıcı bakış açıları ikiye ayrılır: Kahraman bakış açısı ( 1. Tekil kişi ) ve Gözlemci bakış açısı ( 3.tekil şahıs)
  1. Kahraman Bakış Açısı :olayları anlatan kişi bizzat yaşamıştır. Olaylar anlatıcı tarafından yaşanıyormuş izlenimi vardır. Anlatıcı kendi yaşadıklarını ve deneyimlerini ön plana çıkarır. “ben” kavramı ön plandadır ve fiiller genellikle 1.tekil kişide çekimlenmiştir.
Örnek : Koşarak kapıdan çıktım. Hemen tramvaya doğru acele adımlarla yürümeye başladım. Arkamdan gelen adamı farketmemiştim bile.  Omzuma dokunması ile birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kafamı çevirince yıllar öncesinden silik bir yüz gördüm.
      Yukarıdaki paragrafta anlatılanlar metni anlatan tarafından yaşanmıştır. Yani “Kahraman Bakış Açısı” anlatımında olayı yaşayanla anlatan aynı kişidir.
  1. Gözlemci Bakış Açısı ( Tanrısal Bakış Açısı ) :Olaylar anlatıcının gözünün önünde oluyormuş izlenimi verilir. Anlatan kişi olayları sanki yüksekçe bir yerden en ince ayrıntılarına kadar görüyormuş gibi bir izlenim vardır. Bu bakış açısında karakterlerin iç dünyası ayrıntılarıyla biliniyormuşçasına betimlendiği için “Tanrısal Bakış Açısı” da denir. Genellikle fiiller 3. Tekil kişiyle çekimlenmiştir.
Örnek : dağlarda özgürce yürüyordu. Çevresindeki yamyeşil çimenler ve kuş cıvıltıları ruhuna huzur veriyordu. Aşağıdan gelen koyun sürüsünü görünce bir an durdu. Çobanın kaval sesi adeta büyülemişti. Hemen onlara doğru koşmaya başladı.
Anlatıcı Bakış Açısı Soruları Nasıl Sorulur ?
Anlatıcı bakış açılarıyla ilgili soru kökleri şu şekillerde olabilir.
- Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay, birinci kişinin ağzından anlatılmıştır? 
-Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay, üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır? 
-Aşağıdakilerin hangisi  “ kahraman bakış açısı” ile yazılmıştır?
-Aşağıdakilerden hangisi “ gözlemci bakış açısı” ile yazılmıştır?
-Aşağıdakilerden hangisi “ hakim bakış açısı” ile yazılmıştır?
-Aşağıdaki parçalardan hangisi “ ilahi (Tanrısal) bakış açısı” ile yazılmıştır?
Soru : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım birinci kişinin ağzından yapılmıştır ?
  1. A)Dün bize geldi ve hiçbir şey demeden saatlerce oturdu.
  1. B)Halinden yağmurun altında iyice ıslandığı anlaşılıyordu.
  1. C)Uzun zamandır görmediğim arkadaşları ziyaret için şehre indim.
  1. D)Yüzündeki çizik büyük bir kavganın hatırasıydı.
Cevap : C

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme