Anlama gücünü ölçme

Anlama gücünü ölçme

Ana dili etkinliklerini sürdürmekte olan öğretmenin “anlama ve anlama yeteneklerinin geliştirilmesi” konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olması kadar öğrencilerin anlama yeteneklerini ölçebilmesi de önemlidir. Öğretmen, bu konuda şunları yapabilir.
 • Öğrencilerin sınıf içinde okuma ve dinleme etkinliklerine gösterdiği tepkileri gözlemleme,
 • Ders sırasında öğrencilerden kısa açıklamalar isteme
 • Öğrencilere okunan metin ile daha önce işlenmiş metin/ler arasındaki benzerlik ve farklılıkları buldurma
 • Önceden hazırlayacağı çeşitli test tekniklerine başvurma
Bütün bunlar, öğretmene dönüt sağlayacağından öğrencilerin bir metni, bir konuşmayı anlaması çabası sırasında hangi zihni süreçleri işe koştukları, hangi öğrenme stratejilerini geliştirdikleri, hangi durumlarda başarılı oldukları, nerede tökezledikleri hususlarında önemli ve yararlı ipuçları oluşturacaktır.
Aşağıda “anlama gücünü” ölçmeye yönelik ilköğretim 6. sınıf düzeyinde çoktan seçmeli test sorularına yer verilmiştir. İnceleyelim.
Zekâ gelişiminde 6 yaş dönemine kadar anne sütü, sağlıklı beslenme, aşı ve çevre etkili olurken; 6 yaş sonrası kitap okuma %95 oranında en etkin rolü oynamaktadır. Dolayısıyla kitap okuyan çocuklar okumayanlardan zeki oluyor.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 1. Kitap okuyan çocuklar, okumayanlardan zekidirler.
 2. 6 yaş sonrası zekâ, kitap okuyarak daha çok gelişir.
 3. 6 yaşına kadar zekâ gelişiminde anne sütü, aşı ve çevre etkilidir.
 4. Çocuklarımızın zekâsını geliştirmek için çalışmalar yapılmalıdır.

Baktım, çocuklar uçurtma uçuruyor. Her yıl ilk yaz aylarında, uçurtmayı gördüm mü, bir keder duyarım, ağlamaklı olurum. Ben uçurtma uçurmadım ki!

Bu parçada hangi duygu ağır basmaktadır?

A. Kıskançlık                          B. Kızgınlık
C. Pişmanlık                             D. Üzüntü

"Dost başa, düşman ayağa bakar." atasözünde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A. Duymak-İşitmek                           B. İyi-Kötü
C. Güzel-Çirkin                                  D. Oturmak-Kalkmak"İçi kan ağlamak" deyimiyle yakın anlamlı olan deyim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüreği ağzına gelmek                   B) İçini çekmek
C) Yüreği yanmak                              D) İçini dökmek

   
Sevgili çocuklar, günde bir saat kitap okumaya zaman ayırmalısınız. Bu ayrılan süreyi vakit kaybı olarak görmemeliyiz. Kendinize uygun kitaplar bulmalısınız. Şunu da söyleyeyim ki, iyi kitap okuyan birini kendinize örnek almalısınız.
Aşağıdakilerden hangisi çocuklara verilen tavsiyelerden değildir?

 1. Kitap okumaya vakit ayırmaları
 2. Kitap konusunda seçici olmaları
 3. İyi okuyan birini örnek almaları
 4. Okumayı hayatlarının tek gayesi yapmaları

Sözlük, yalnız bir dilin hazinesini, kelimelerini toplamakla kalmaz; dili korur, onu bozulup yozlaşmaktan kurtarır. Bu özellikleriyle bir bakıma dil bilgisiyle birlikte, dilin anayasası denilebilecek üstün bir değer taşır.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Bir dilin sahip olduğu kelimeler, ancak sözlükle korunabilir.
 2. Başarılı bir sözlük dilin tüm kelimelerini içerir.
 3. Sözlük bir dilin kelimelerini toplar ve aynı zamanda o dili korur.
 4. Bir dilin değeri sözlükteki kelime sayısıyla orantılıdır.
Yrd.Doç.Dr. Mehrali Calp..............

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme