Ali Şir Nevai

Hayatı

 • 1441’de Herat’ta doğan şair, 1501’de yine doğduğu yer olan Herat’ta vefat etmiştir.
 • Sütkardeşi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan Hüseyin Baykara ile yetişti.
 • Daha sonraları Hüseyin Baykara Hükümdar olunca Ali Şir Nevai’de devlet kademelerinde çalışmaya başladı.
 • Şiir yazmaya küçük yaşta başlayan Ali Şir Nevai Türkçe üzerinde egemen olan Fars baskısını kırmaya çalıştı.
 • Dönemini insanlarına göre oldukça kültürlü birisiydi.
 • Çok yönlü bir kişiliğe sahipti. Müzik, resim, şiir alanında da önemli bir isimdi.
 • Yaşadığı dönemde çok etkili olan Ali Şir Nevai öldükten sonra da adından çokça söz ettiren bir şairdir.
 • Türkçülük, milliyetçilik duyguları çok kabarık bir kişidir.
 • Türkçe ile Farsçayı karşılaştırmış, bilimsel olarak Türkçe ve farsça arasındaki farkları ortaya koymaya çalışmıştır.

 • Muhakkeme-tül Lugateyn adlı eserinde de Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran Ali Şir Nevai Türkçenin Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu ispatlamaya çalışmıştır.
 • Dilin sosyal hayatta önemi ilk idrak edenlerdendir.
 • Yaşadığı çevrenin özelliklerini eserlerinde görmek mümkündür.
 • Farsçadan etkilenmiştir.
 • Şiirlerinde manevi aşkı dile getirmiştir.
 • Farsça divan yazacak kadar fars diline oldukça hâkim birisiydi.

Başlıca Eserleri:

Muhakeme-tül Lugateyn, Bütün Eserleri (Agah Sırrı Levent Tarafından derlendi)Farsça Divanı, Türkçe Divanı

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme