Türk İslam Devletleri 


Karahanlılar:


1)      840’da kuruldu, 1212’ de yıkıldı

2)      Batı Türkistanda kuruldu

3)      Bilge Kül Kadir Han bilinen ilk hükümdarıdır.

4)      Devlet olarak islamiyeti benimseyen ilk türk devletidir.

5)      İslamiyetin mimarideki etkileri ile Türk-İslam mimarisinin temellerini atmışlardır.

6)      Türkçeye büyük önem vermişler ve ülkede Türkçe resmi dil olarak kullanılmıştır.

7)      İlk posta teşkilatı ta hunlar zamanında kurulsa a düzenli olarak sistemli bir şekilde işleyen ilk posta teşkilatını kurmuşlardır

8)      Bimarhane adını verdikleri dönemin en güzel hastanelerini kurmuşlardır.

9)      Semerkant’ta Tabgaç Buğra Han tarafından açılan medresede ilk defa burslu eğitime başlanmıştır.

10)   Alfabe olarak Uygur Alfabesini Kullanmışlardır.

11)   Ribat adını verdikleri kervansaraylar inşa ederek ticaretin gelişmesinde önemli rol oynadılar.

 

Gazneliler:


1)      963 yılında kuruldu, 1187 yılında da yıkıldı

2)      Afganistan’ın Gazne şehrinde kuruldu.

3)      Devlet Alp Tigin tarafından kurulmuştur.

4)      Devletin en parlak dönemi Gazneli Mahmut Dönemidir. Bu dönemde devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

5)      Gazneli Mahmut Türk devletleri içerisinde Sultan unvanını kullanan ilk Türk devletidir ( Bulunduğu coğrafya etkili olmuştur sultan unvanını kullanmasında )

6)      Afganistan’da Türk nüfusunun yoğun olmamasından dolayı devlet uzun soluklu olmamıştır.

7)      Gazneliler’de bilim dili Arapça, edebiyat dili farsça ve saray dili Türkçe olmuştur. ( Bu dönemde Türk dili geri plana atıldığından Türkçenin gelişimi yavaşlamıştır. )

8)      Firdevsin Şehnamesi sultan Mahmut’a yazılan bir destandır.

9)      Bilime ve edebiyata büyük önem vermişlerdir.

10)   Dandanakan savaşı ile çöküşe geçti.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme