Latin ve İtalyan Edebiyatı

Latin Edebiyatı



CİCERO


Latin Edebiyatının ve Dünya Edebiyatının  ünlü yazar ve hatiplerindendir

 VİRGİLİUS


Latin Edebiyatının en büyük şairlerinden olup dünya edebiyatında pastoral(Köy, doğa) şiirin en büyük temsilcisidir.

ESERLERİ: Aineid(Ene)

SENECA


Latin Edebiyatının en büyük düşünürü ve  filozofudur.

Ayrıca Eski Yunan Edebiyatından etkilenerek   trajediler de kaleme almıştır.

ESERLERİ: Öfkeli Herkül, Troyalılar

İtalyan Edebiyatı


 DANTE


İtalyan hümanistlerinin(insan sevgisi) ilki olarak kabul edilen Dante italyan ve dünya edebiyatının büyük bir şairdir.

ESERLERİ: Monarşi, İlahi Komedya,

 

FRANCESCO PATRARCA


Hümanizmin(insancılık) temellerini atan sanatçılardandır.

Daha çok lirik(aşk, mutluluk,sevgi) şiirler yazmıştır.

 

BOCCACİO


Dünyada küçük hikaye türünün kurucusu olarak bilinir.

ESERLERİ: Decameron(ilk hikayedir)

 

 MAKHİAVELLİ(MAKYAVEL)


İtalya'da Rönesans(yeniden doğuş) döneminin ünlü düşünürlerindendir.

ESERLERİ: Hükümdar, Savaş Sanatı

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme