CÜMLEDE (TÜMCEDE) ANLAM-1

1) Atasözü

2) Deyim

3) Vecize (Özdeyiş)

4) Koşul (Şart) Cümlesi


  1 .ATASÖZÜ


Milletlerin, devletlerin yüzyıllarca geçirmiş olduğu deneyimlerini özlü sözlerle ifade ederek gelecek nesillere öğüt vermek amacıyla aktardığı sözlerdir. Atasözlerinde milletlerin

Yaşam felsefeleri

Coğrafi şartları

Gelenek ve görenekleri

İnanışlarını görmek mümkündür.

Atasözlerinin;

-Söyleyeni belli değildir.

-Kalıplaşmış sözlerdir. Sözcükleri yeri asla değiştirilemez

- Atasözünde geçen kelimeleri eş anlamlılarını kullanmak kalıbı bozar.Damlaya damlaya göl olur.

Ak akçe kara gün dostudur.

El elin eşeğini türkü söyleyerek arar.

2.DEYİM


Kavramları, olayları, durumları  mecaz yoluyla belirten kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir.

Deyimlerde atasözleri gibi kalıplaşmıştır.

Deyimi oluşturan sözcükler mecaz anlam kazanırlar çoğunlukla

---Olanları duyunca küplere bindi

---Sevdiğim gelmedi gözlerim yollarda kaldı

En az iki sözcükten oluşur.

----Hak vermek

----Deli dolu

----Burnu büyümek

----Ağzı yanmak

----Burun kıvırmak

3) VECİZE (ÖZDEYİŞ)


Ünlü kişilerce söylenmiş özlü sözlere vecize bir diğer ifadeyle özdeyiş denir.

Başarısız ola ola başarıya ulaştım. (Thomas Edison)

Güzellik görenin gözündedir. (Margaret Hungerford)

4) KOŞUL (ŞART) CÜMLESİ


Bir olayın yaşanabilmesi  için başka bir olayın varlığının gerektiğini bildiren cümlelere şart cümlesi

denir. “-ınca, -ince -se, -sa;; -dıkça, -dikçe gibi eklerle; mı, mi edatıyla ve üzere sözcüğüyle yapılır.”

Ödevini yaparsan bilgisayarı açabilirsin.

İyice giyinirsen üşümezsin

İnsan inat etti mi yapar

CÜMLEDE (TÜMCEDE) ANLAM-2 devamı için TIKLAYIN


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme