CÜMLEDE (TÜMCEDE) ANLAM-2

5) Neden – Sonuç Cümlesi

6) Tanım Cümlesi

7) Karşılaştırma cümlesi

8) Nesnel (Objektif) Yargı Bildiren Cümle

9) Öznel (Subjektif) Yargı Bildiren Cümle

10) Benzetme Cümlesi

11) Dolaylı Anlatım
5) NEDEN – SONUÇ CÜMLESİ


Yapılan eylemin  niçin yapıldığını (gerekçesini) ve sonucunda ne olduğunu bildiren cümlelere neden – sonuç

cümlesi denir.

Neden sonuç cümlesini

“dan, -den;

diye ,için; -” ile yapılır.

Niçin sorusuyla bulunabilir.

---ödevini yapmadığı için başarılı olamadı

---Geç uyandığı için işe geç kaldı.(niçin geç kaldı—geç uyandığı için)

6) TANIM CÜMLESİ


Bir nesneyi,  kavramı belirgin özellikleriyle anlatan, onu  tarif eden cümlelere tanım cümlesi denir.---Kitap, en iyi dosttur.(kitap nedir?---en iyi dosttur)

-- Hayat uzun bir filmdir.

---Kalem yazı yazmaya yarayan araçtır

7) KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ
Birden fazla nesneyi, varlığı  benzer veya farklı yönlerden kıyaslayan cümleye karşılaştırma cümlesi denir.

“en, daha”  gibi sözcükler kullanılır.

Papatya, en sevdiğim çiçektir.

Ahmet Hüseyinden daha uzun

8) NESNEL (OBJEKTİF) YARGI BİLDİREN CÜMLE


Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen , kişiden kişiye değişmeyen tarafsız yargı bildiren cümlelere;

nesnel yargılı cümle denir. Gözlem ve deneye dayalı olduğu için herkesçe aynıdır. Genellikle bilimsel yargılarda kullanılır.

Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağıdır

Türkiyenin başkenti Ankara’dır.


9) ÖZNEL (SUBJEKTİF) YARGI BİLDİREN CÜMLE


Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan , kişiden kişiye değişen yargı bildiren cümlelere öznel yargılı

cümle denir.

Ahmet en sevdiğim isimdir

Titanik en güzel sinema filmidir

10) BENZETME CÜMLESİ


Bir nesnenin başka bir nesnenin özellikleriyle anlatıldığı cümlelere benzetme cümlesi denir.

----Pamuk gibi ellerin var.

---Elma gibi yanakları var.

---Davetsiz misafir gibi ortada kaldı.

11) DOLAYLI ANLATIM


Birine ait sözlerin, yazıların ikinci kişinin ağzından yeniden ifade edilmesini dolaylı anlatım denir.

Ahmet çalışmak için akıllı olmak gerektiğini söyledi

Sunucu yarin okulların tatil olaca

CÜMLEDE (TÜMCEDE) ANLAM-1 devamı için TIKLAYIN
0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme