Bilelim Ki Milli Benliğini Bilmeyen Milletler Başka Milletlere Yem Olurlar

Özet : " Bilelim Ki Milli Benliğini Bilmeyen Milletler Başka Milletlere Yem Olurlar. " sözü ile ilgili kompozisyonlar .

 Atatürk ' ün " Bilelim ki Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin yemi olurlar . " sözü bir milletin tarihin içerisinde ebediyete kadar var olabilmesi için kendi milli değerlerine sahip çıkması ile mümkün olabileceği anlamına gelmektedir .

Bir insan topluluğunu  millet yapan çok önemli değerler vardır . Bunların içerisinde dil ve tarih en başta gelen unsurlardır . Dil bir milletin en önemli değeridir . Aynı dili konuşan insanlar binlerce yıllık kültürü gelecek kuşaklara aktarabilirler . Türk milleti olarak bizlerin kültürünü ve yaşam biçimini anlatan ve günümüze kadar gelen Divan-ı Lügatit-Türk vb. kitaplar olmasaydı , o kitaplardaki giyim , kuşam , atasözleri , deyimler vb. yazılı miraslarımız olmasaydı onları bugün bilebilir miydik ? Elbette haberimiz olmazdı ve ortak milli bir kültür meydana gelemezdi .

Ortak tarih de bir toplumu millet haline getiren en önemli unsurların başında gelir . Kader birliği yapmış , savaşmış , yeri geldiğinde göç etmiş , kuraklık , açlık yaşamış topluluklar bu ortak kader neticesinde millet olmuşlardır . Bu sebeple tarihimizi iyi okumalı , hangi milletlerin topraklarımız üzerinde emelleri olduğunu iyi bilmeli ve onların oyunlarına gelmemeliyiz .


Milletler kendi kültürlerini , kendi dillerini , kendi tarihlerini unuturlarsa başka milletlerin kültürleri içerisinde eriyip giderler . Kendinden üstün olan millet onları dejenere eder ve benlikleri yok olur . 
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Bilelim Ki Milli Benliğini Bilmeyen Milletler Başka Milletlere Yem Olurlar"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top