Bilelim Ki Milli Benliğini Bilmeyen Milletler Başka Milletlere Yem Olurlar

Özet : " Bilelim Ki Milli Benliğini Bilmeyen Milletler Başka Milletlere Yem Olurlar. " sözü ile ilgili kompozisyonlar .

 Atatürk ' ün " Bilelim ki Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin yemi olurlar . " sözü bir milletin tarihin içerisinde ebediyete kadar var olabilmesi için kendi milli değerlerine sahip çıkması ile mümkün olabileceği anlamına gelmektedir .

Bir insan topluluğunu  millet yapan çok önemli değerler vardır . Bunların içerisinde dil ve tarih en başta gelen unsurlardır . Dil bir milletin en önemli değeridir . Aynı dili konuşan insanlar binlerce yıllık kültürü gelecek kuşaklara aktarabilirler . Türk milleti olarak bizlerin kültürünü ve yaşam biçimini anlatan ve günümüze kadar gelen Divan-ı Lügatit-Türk vb. kitaplar olmasaydı , o kitaplardaki giyim , kuşam , atasözleri , deyimler vb. yazılı miraslarımız olmasaydı onları bugün bilebilir miydik ? Elbette haberimiz olmazdı ve ortak milli bir kültür meydana gelemezdi .

Ortak tarih de bir toplumu millet haline getiren en önemli unsurların başında gelir . Kader birliği yapmış , savaşmış , yeri geldiğinde göç etmiş , kuraklık , açlık yaşamış topluluklar bu ortak kader neticesinde millet olmuşlardır . Bu sebeple tarihimizi iyi okumalı , hangi milletlerin topraklarımız üzerinde emelleri olduğunu iyi bilmeli ve onların oyunlarına gelmemeliyiz .


Milletler kendi kültürlerini , kendi dillerini , kendi tarihlerini unuturlarsa başka milletlerin kültürleri içerisinde eriyip giderler . Kendinden üstün olan millet onları dejenere eder ve benlikleri yok olur . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme