Kompozisyon Örnekleri: tanzimat ve divan edebiyatı arasındaki farklar nedir

Popüler Yayınlar

tanzimat ve divan edebiyatı arasındaki farklar nedir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
tanzimat ve divan edebiyatı arasındaki farklar nedir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Divan Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Nedir ?

Divan Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler

Divan Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Benzerlikler :

- Her iki edebiyat türünde de ortak olarak kullanılan nazım şekilleri vardır . Gazel , müseddes , terkib-i bend , kaside örnek olarak gösterilebilir .

- He iki edebiyat türünde de ölçü aynıdır . Hem divan edebiyatında hem de tanzimat edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmaktadır .

-  Her iki edebiyatta da kafiye düzeni aynıdır .

- Dili kullanma biçimi yönünden de her iki edebiyat türü benzer özellikler gösterir . Çünkü hem divan edebiyatında hem de Tanzimat edebiyatında Arapça ve Farsçadan alınan kelime ve tamlamalar sıkça kullanılır .

Divan Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Farklılıklar :

- Divan edebiyatı ve Tanzimat edebiyatı arasındaki farklılıklardan biri konu ile alakalıdır . Divan şiirinde aşk , tasavvuf, devlet büyüklerini övme , tabiat , ahlak gibi konular işlenir . Tanzimat edebiyatında ise halkı bilinçlendirmek ve aydınlatmak amacıyla yeni temalar işlenmeye başlamıştır .  Bu amaçla Tanzimat edebiyatında eşitlik , hürriyet , adalet , yönetimden şikayet vb. temalar işlenmeye başlanmıştır .

- Divan edebiyatında çoğunlukla beyit kullanılmıştır ve kullanılan kafiye çeşitleri nazım türünü belirlemiştir . Tanzimat edebiyatında beyit sayıları değiştirilmiştir , bazen mahlas kullanılmamış ve aruz ölçüsünün yanı sıra hece ölçüsünün kullanıldığı şiirler de yazılmaya başlanmıştır .

- Tanzimat edebiyatında şiirlerin adları yazılırken divan edebiyatından farklı olarak nazım türlerinin adının yanına konu da eklenmeye başlamıştır .

- Divan şiirinde kafiye göz için ilkesi benimsenmişken Tanzimat edebiyatında kafiye kulak içindir anlayışıyla hareket edilmiştir .


- Her iki edebiyat türünde de Arapça ve Farsça kelimeler , tamlamalar çokça kullanılmasına rağmen Tanzimat edebiyatı halkı aydınlatma amacı güttüğü için daha anlaşılır bir dil kullanmaya gayret göstermiştir .
Devamını Oku
    0
© 2014 Kompozisyon Örnekleri. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.