Türk Halk Edebiyatının Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz.

 

Türk Halk Edebiyatının Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz.


Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar halk arasında gelişen, yabancı etkilerden kısmen uzak kalan edebiyattır. Şairler genelde okumamış kişilerden oluşur. Türk halk edebiyatının temelinde sözlü edebiyatımız yer alır. Dil ve anlatımda süslü bir anlatıma yer verilmez. Genelde anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Yani yalın bir dil benimsenmiştir. Türk edebiyatında daha çok somut konulara ağırlık verilmiştir. Biçimden çok konuya ağırlık verilmiştir.. Nazım birimi dörtlük, ölçü olarak ise hece ölçüsü kullanılmıştır. Aşk, doğa, kahramanlık, hasret, ölüm, zamandan şikayet en çok işlenen konulardandır. Şiirlerin başlığı yoktur. Şiirle nazım şekilleri ile adlandırılmıştır. Hem düzyazı hem de şiir alanında eserler verilmiştir fakat şiirlere daha çok yer verilmiştir. Cinaslara çok yer verilmiştir. (Cinas; Sözlükte "iki şeyin birbirine benzemesi" anlamında masdar olan cinas, edebiyat terimi olarak anlamları farklı, yazılış veya söylenişleri (sesleri) aynı yahut benzer olan kelimelerin nazım ve nesirde bir arada kullanılması yoluyla yapılan söz sanatını ifade eder.) 


Güzel halk söyleşilerine ve halk deyimlerine yer verilmiştir. En çok yarım kafiye kullanılmış olunup rediflere de yer verilmiştir. Halk şairlerinin söyledikleri her şey gerçek yaşamdan alınmıştır. Benzetmelerde somut kavramlar kullanılmıştır. Örneğin; Yüz aya, diş inciye, boy serviye, kaş kaleme benzetilmiştir. Divan şairlerinden etkilenme sonucu bazı halk şairleri aruz ölçüsü kullanmıştır. Örnek; Gevheri, Yunus Emre, Aşık Ömer vb gibi.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme