Evliya Çelebi Sözleri

 Evliya Çelebi Sözleri


Evliya Çelebi  17. yüzyılın önde gelen  gezginlerinden biridir.  O dönemde  az sayıdaki  17. Yüzyıl nesir yazarlarından biridir. Elli yıldan fazla  Asya, Batı Asya, Avrupa, ve Mısır topraklarını gezmiş, orada gördüklerini de Seyahatname adlı on ciltlik eserinde bir araya getirmiştir. 

Evliya Çelebi sözleri şunlardır:

“Paran pulun olmasın sana terbiyen yeter.”

“Her ne kadar İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet fethetti ama imar eden kanuni  Süleyman Han'dır

“Bir insan gerçekten Allah'a teslim olursa, hiç ummadığı anda Allah ona yardım eder. Açsa doyurur, çıplaksa giydirir.”

“Namahreme bakıp ihanet etme.”

 

“Sırrı öyle bir sakla ki vücudundaki canın duymasın. Yanlışlıkla ağzına alma ki dilin duymasın.”

“Ancak gerçek mutluluk Allah iledir. Siz bana bir def getirin. Ben size gerçek mutluluğu yaşatayım.”

“Sırrı öyle bir sakla ki vücudundaki canın duymasın. Yanlışlıkla ağzına alma ki dilin duymasın.”

 “Doğru yolu elden bırakma. Kinden, garezden uzak kal. Tuz, ekmek hakkını gözle. İyi dost ol. Kötülerle arkadaş olma. İyilerden iyilik öğren.”

“Dünya için bir şey isteme, kendinden nefret ettirme.”

 

“Sırrını en yakınına bile söyleme.”

“ Rıza lokmasıyla yetin.”

“İki kişi konuşurken dinleme.”

“Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme.”

“Davetsiz bir yere gitme. Gidersen emin olduğun yere, namuslu kimseye git.”

“Gönlünü dinle ama her istediğini verme.”

'Her zaman geniş kalpli ve hoş meşrep ol.”

“Haram ve yasak edilen şeylere yaklaşma.”

“Topluluklardan duyduğun sözleri aklında tut!”

“Beş vakit namaza devam edip iyi hâl ile tanınarak, ilim ve faziletle meşgul ol.”

“Bir şey koymadığın yere el uzatma.”

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme