Merhamet İle İlgili Özlü Sözler


Merhamet  İle İlgili Özlü Sözler

Merhametli olan insan vicdanı ile hareket eden insandır. Merhametli olan insan kimsenin canını yakmaz, kimseye kötülük yapmaz . İnsan her zaman merhametli olmalıdır. Hayvanlara, bitkilere, zor durumda olan kişilere vb. her zaman merhamet gösterilmelidir. Merhameti olmayan kimseden ise korkmak gerekir. Çünkü böyle insanlarda vicdan yoktur ve acımasızdır.
Merhamet ile ilgili özlü sözler şunlardır:
* ‘’ Merhamet etmeyene merhamet edilmez.’’ Hz. Muhammed
* ‘’ Merhamet olmazsa  fazilet kuru  kelimedir. ‘’ Hz. Ali

* ‘’ Şefkatli ol karşılaştığın herkes zor bir mücadele veriyor.’’ Eflatun.
* Merhametli ol: Ey oğul! Cenab-ı Hak şefkati ve merhameti sebebiyle Musa Aleyhisselama peygamberlik verdi. Ey oğul! Sen de şefkat ve merhameti elden bırakma ki merteben yüce olsun. Yeryüzünde olan mahlûkata merhamet eyle.’’ İmam Gazalî
* ‘’ Merhamet faydasız olunca insan ondan bıkar usanır.’’ Albert Camus
* ‘’ insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.’’  Hz. Muhammed.
* ‘’ Küçüklerimize merhamet büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.’’  Hadis-i Şerif
* ‘’ Sende zulüm haset merhametsizlik ve bunlar gibi kötü huylar olduğu halde bunlardan dolayı kendine gücenmiyorsun da bunları bir başkasında görünce ürküp rahatsız oluyorsun. Bu ürküş insanın kendinden ürkmesidir.’’  Mevlana
* ‘’ İnsanların seçkini faydalı olan kimsedir halk nazarında muteber kimse merhametli olan kimsedir.’’ Yusuf Has Hacib.

* ‘’ Yalnız kendini koruyan kişi merhamet sahibi değildir. Merhametli kişi başkalarının iyiliği için çalışan kimsedir. İyi kimse derdi olanlara deva olur.’’ Yusuf Has Hacib.
* ‘’ Üç tutku basit fakat ezici derecede kuvvetle hayatımı ellerinde tutmuşlardır: Sevgiye olan özlemim bilgiyi araştırma merakım ve insanlığın çektiği acı ve ıstırap için duyduğum büyük merhamet.’’ Bertrand Russell.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme