Kul Hakkı İle İlgili Kompozisyon

Kul Hakkı İle İlgili Kompozisyon

Kul hakkı yemek dinimizde  günah  sayılmıştır . Kul hakkına giren insanlar çok büyük hataya düşmüşlerdir ve bu hatadan bir an önce dönmeleri  gerekir .  Kul hakkı yiyenin kazancı helal olmaz ve o kazanç o kişiye fayda getirmez , zarar getirir . Bunun için kul hakkı yenmemeli , kul hakkı yiyenler ise uyarılmalı , kınanmalıdır . Mesela bir başkasının arkasından yalan yanlış şeyler konuşarak o kişiye iftira atmak , öksüzün, yetimin hakkını yemek , hırsızlık yapmak vb.  şeyler kul hakkına girer . Erdemli insan asla kul hakkı yemez . Çünkü erdemli insan güzel ahlak sahibi insandır . Böyle kimseler kul hakkı yemekten korkar ve bunun çok büyük bir günah olduğunun farkındadırlar .

Yüce Allah kul hakkı ile ilgili ayetler indirmiştir ve bununla ilgili Bakara sureinde şu ayet vardır : '' Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin . İnsanların mallarından bir kısmını , bile bile haksız yere yemek için , mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin.''   Nisa suresinde ise kul hakkı ile ilgili şu ayet bulunur:
''Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret hâli müstesnâ, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin…” denmiştir. Sevgili Peygamber Efendimi de şöyle buyurmuştur:
''Yalan yemin ile bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah -celle celâlühû- Cenneti harâm eder ve Cehennemi farz kılar.” demiştir.


Bunun için bizler de kesinlikle kul hakkı yememeliyiz ve bu çirkin davranıştan uzak durmalıyız . Müslüman olan ya da olmayan her insana da yakışan hareket de budur. Dünyadaki her insan kul hakkı yememeli , kul hakkı yemenin büyük bir günah olduğu bilinmelidir .

6 yorum:

Deneme