Atatürk'ün Cumhuriyet'i Niçin Gençlere Emanet Ettiğini Anlatan Bir Yazı

Atatürk'ün Cumhuriyet'i Niçin Gençlere Emanet Ettiğini Anlatan Bir Yazı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti biz gençlere emanet etmiş ve gençlere güvenmiştir . Cumhuiyet demek özgürlük demek , hayatın rengi , neşesi demektir . Cumhuriyetin olduğu yerde baskıcı yönetimler olmaz ve bunu koruyacak olan da gençlerdir . Gençler Cumhuriyet'e , demokrasiye sahip çıkacak ve bu yönetimi gelecek nesillere aktaracak olan bir kesim olduğu için Mustafa Kemal de Cumhuriyet'i gençlere emanet etmiştir . Gençler de Mustafa Kemal'in kurduğu bu Türkiye Cumhuriyeti'nin değerini bilmeli , bu uğurda can veren , kan döken aziz evlatlarımıza , komutanlarımıza layık bir insan olmak için var gücümüz ile demokrasiye ve Cumhuriyet'e , Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalı ve bunları ömür boyunca yaşatmalıdır .

Genç insanlar daha güçlü daha hayata aktif oldukları için Cumhuriyet onların elinde daha çok gelişecek ,  flizlenip boy verecektir . İnsan hakları , özgürlük , halkın iradesi , halkın yönetimi daha çok egemen olacak ve Cumhuriyet korunacaktır . 

Mustafa Kemal Cumhuriyet'i gençlerin koruması gerektiğini ve onlara sonsuz güven duyduğunu şu değerli sözleri ile ifade etmiştir :
'' Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.''
''Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.''
'' Bütün ümidim gençliktedir.''
''Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.''
''Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır.''
'' Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.''
'' Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.''
          

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme