Cumhuriyet Dönemi'nde Edebi Zevkin Oluşumunda Rol Oynayan Etkenleri Yazınız

Cumhuriyet Dönemi'nde Edebi Zevkin Oluşumunda Rol Oynayan Etkenleri Yazınız

Her edebi dönem içerisinde bulunduğu şartların sosyal , siyasi , ekonomik ve kültürel özelliklerinden izler taşır . Cumhuriyet döneminde edebi zevkin oluşundan bahsedebilmek için bu dönemin bazı özelliklerini bilmek gerekir . Bu dönemde yaşanan önemli gelişmelerden bazıları şunlardır :

- Kılık kıyafette yapılan değişiklikler
- Çok partili yaşama geçiş denemeleri
- Batı uygarlığı ile yakınlaşma
- Kadınların sosyal hayattaki yerinin önem kazanması
- Devletin merkezi İstanbul'dan Ankara'ya yani Anadolu'ya taşınmıştır .

Bu ve benzeri gelişmeler  ışığında Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın şekillenmesi ve edebi zevkin oluşumu ile ilgili şunlar söylenebilir :

- Cumhuriyet dönemi edebiyatında Anadolu'ya yöneliş başlamış . Eserlerde Anadolu insanının yaşamından kesitler kendini hisseirmeye başlamıştır . Daha önce Anadolu insanı edebiyatta yer bulamazken bu dönemden edebiyatın içerisinde olmuştur .
- Batıya yönelme ve aynı zamanda Anadolu'ya açılmanın sonucunda Anadolu insanı ve Anadolu Batılı türlerle ( roman , hikaye vb. ) anlatılmaya başlanmıştır .


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme