Otu Çek Köküne Bak Atasözü İle İlgili Kompozisyon Örneği Giriş , Gelişme, Sonuç

Otu Çek Köküne Bak Atasözü İle İlgili Kompozisyon Örneği Giriş , Gelişme, Sonuç

Bazen insanların dış görünüşlerine bakıp onları çok fazla tanımadan onlar hakkında karara vardığımız olur . Ancak bir insanı çok iyi tanımanın yolu onun soyunu sopunu çok iyi bilmekten geçer . Çünkü insanların her ne kadar da kendine has bir karakterleri olsa da atalarından , dedelerinden almış olduğu genetik özellikler de kişiliği üzerinde çok etkili olur . Çünkü bir insan nasıl bir ortam içerisinde yetiştirildiyse mutlaka yetiştiği ortamın ve yetiştirenlerin özelliklerinden etkilenir .

"Otu çek köküne bak" atasözü insanları tam manasıyla tanımak için yalnızca onun konuşmalarına hal ve hareketlerine , dış görünüşüne bakmanın yeterli olmayacağı ; bir insanı gerçek manada tanımak için onun soyunu sopunu iyi araştırmak gerektiği anlamına gelmektedir . Gerçekten de böyledir . Mesela somut bir örnek vermek gerekirse aynı tohumu farklı toprak özelliklerine sahip yerlere diktiğinizde yetişen ürünün kalitesi , kokusu , lezzeti gibi özelliklerinde farklılıklar oluyor .

Otu çek köküne bak atasözü insanların yetiştikleri ailenin , sülalenin o insan üzerinde derin etkiler bırakacağı anlamına gelmektedir . Bu atasözümüzü adeta destekler nitelikte bir durum vardır ki o da küçük yerlerde çok duyulur . Mesela birini ilk kez gördüğünde insanlar kimlerden olduğunu sorar ve verilen cevaba göre onlardan kötü ada çıkmaz ya da onlardan hayır gelmez gibi bir kanaate varırlar .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme