Paranın Yaşamımızı Sürdürmedeki Yeri Hakkında Neler Söylenebilir ?

Paranın Yaşamımızı  Sürdürmedeki Yeri Hakkında Neler Söylenebilir ?

İnsanlar eski zamanlarda  gereksinimlerini takas usulü ile gerçekleştirirken Lidyalıların parayı bulmaları ile insanlığa yeni bir şey kazandırılmıştır ve bunun adı da paradır. Para insanlar için  araçtır. Gereksinimlerimizi ve isteklerimizi nasıl karşılayacağımızı yani kısaca hayattaki çoğu şeylerimizi para sayesinde gideririz . Parayı da kazanmak kolay değildir . İnsan önce kendisine bir iş bulmalı ve bu iş karşılığında belli bir para alacaktır ki yaşamını devam ettirebilsin .

Paran olmadığı zaman hiçbir gereksinimini ve isteklerini karşılayamazsın çünkü bunlar paran varsa olacaktır . Hele hele günümüzde para daha da önemlidir . Çünkü artık her şey para olmuştur. En basitinden terminallerdeki tuvaletlere bile para öder hale gelinmiştir .  Paranın çok olması, az olması  ya da kişiye yetecek kadar olması tartışılır . Kimisi çok paraya sahip olmak ister, kimisi yetecek kadar paraya sahip olmak ister ama fakat kimse az param olsun demez. Çünkü herkes iyi ve rahat bir yaşam sürmek ister. Rahat bir yaşam da para sayesinde olur. Para olmadığı zaman kişi yoksul duruma düşer ve mutlu olmaz. Devamlı karamsar ve düşünce içinde olur.  Para her şey değil fakat çoğu şeyin çaresidir. Bunun için benim için yetecek kadar paramın olması kafidir. İnsanlar eğlenmek için, bir yerleri gezip görmek için, canı çeken bir yiyeceği alabilmek için, birine yardım edebilmek için paraya ihtiyaç duyarlar. Çünkü bütün bunlar para sayesinde olur. Kişinin yaptığı meslekten kazandığı para kişiyi mutlu eder ve kendisini güvende hissetmesine neden olur. Özellikle de günümüz toplumlarında paran yoksa çok güzel de olsan, çok iyi de olsan insanlar senin maddi durumuna göre hareket ediyorlar. Tabi ki bunu toplumun geneline yaymak da yanlış olacaktır. Para doğru bir şekilde kullanıldığı zaman ve helal bir şekilde kazanıldığı zaman kişiye mutluluk getirir  ve huzur getirir. Fakat paranın nerden kazanıldığı belli değilse, haram para ise, faizi ise, öksüz ve yetimlerin parası ise o para kişiye mutsuzluktan başka bir şey getirmez.


Bunun için parayı nasıl ve ne şekilde kazandığımız çok önemlidir. Para insanın hayatını devam ettirebilmesi için vazgeçilmez bir araçtır. Çünkü biz fiziksel, sosyal ihtiyaçlarımız para karşılığında sağlar ve yaşamaya devam ederiz.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme