Tarih Merakı Konulu Kompozisyon

Tarih Merakı Konulu Kompozisyon

Tarih insan topluluklarının geçmişte meydana gelen olayları , insanların birbirleri ile olan ilişkilerini, yer ve zaman belirterek, neden ve sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. Tarih bir milletin geçmişidir. İnsan tarihini merak etmelidir. Çünkü tarihini bilen bir millet gelecekte aynı hataların bir daha yapılmamasını sağlar. Tarihini bilmeyen ve merak etmeyen millet yok olmaya mahkumdur.

Kişi tarihini merak etmeli ve bu konuda araştırma ve incelemeler yapmalıdır. Tarih öğrenmek yöneticilerin  daha dikkatli olmalarını sağlar. Bizim tarihimiz zaferler  ile dolu olduğu için merak edilmesi imkansızdır. Kurtuluş Savaşında birlik ve beraberlik içinde hareket eden milletimiz  birbirlerine sımsıkı bağlanmışlardır. Tarihe ilgisi olan ve tarihi merak eden insan vatan ve milletinin önemini daha iyi kavrar. Geçmişte yapılan hatalardan ders alınır ve  kararlar verilirken daha dikkatli  olunmasını sağlar. İnsan geçmişini iyi tanır ve tarihinin dünya tarihindeki yeri ve önemini kavrar. Her şeyden önce kişide empati duygusu gelişir. Yaşanan olaylar karşısında çeşitli analizler yaplır.  Toplumdaki her fert tarihini merak etmeli  ve incelemelerde bulunmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatük de   tarih öğrenmeye çok önem vermiş ve şunu demiştir:  '' Türk evladı ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır'', diyerek tarihe merak duymanın ve tarihin önemini vurgulamıştır.

Geçmişteki atalarımızın yaşadıkları olayları daha iyi öğrenmek , o zamanın yaşayış tarzını, gelenek ve göreneklerini bilmek yani kültürümüzü korumak ve ona sahip çıkmak için tarihe merak salmalıyız. Gelecekte daha sağlam adımlar atmak ve aynı hatalara düşülmemesi için tarihini araştırmaktan ve incelemekten geri kalmayın. Çünkü tarihini bilmeyen bir öğrencide hiçbir düşünme becerisi gelişmez.

1 yorum:

Deneme