"Demokrasi ve Cumhuriyette Yaşanan Güzellikler" Kompozisyon

Özet : "Demokrasi ve Cumhuriyette Yaşanan Güzellikler" İle İlgili Kompozisyon Örneği

     Cumhuriyet halk idaresidir ve cumhuriyette halk kendisini yönetebileceğine inandığı insanları seçimle iş başına getirir . Eğer yöneticiler halkın ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap veremezse bir daha ki seçimlerde halk tarafından oy alamazlar ve iktidarı kaybederler .

     Demokrasi cumhuriyet rejiminin vazgeçilmez bir anlayışıdır . Demokrasilerde halk kanunlar önünde eşittir . Demokrasi ve cumhuriyet sayesinde zengin ya da güçlü olanlar haklı olmaz, haklı olanlar güçlü olur . İnsanlar eşit olduğu için kimse kendisini ayrıcalıklı bir konumda göremez . Cumhuriyet ve demokrasi sayesinde insanlar fakir ya da zengin ailelerden gelmiş olsalar bile bilgileri ve çalışmaları sayesinde her makama ulaşabilirler . Mesela ülkemizde cumhuriyet ve demokrasi sayesinde bir köy çocuğu olarak çobanlık yapmış olan Süleyman Demirel cumhurbaşkanlığına kadar yükselmiş . Eğer tek kişinin idaresine dayanan bir yönetim şekli olsaydı böyle bir başarının gerçekleşmesi mümkün değildi .


     Cumhuriyet ve demokrasi insanların özgür olmasını , eşit olmasını ön gören bir yönetim şeklidir . Bu sayede hiç kimse başka insanlar üzerinde zorbalık yapamaz , kimse hakkı olmayan şeyleri kaba kuvvet ile ele geçiremez . Bu sebeple cumhuriyetin kıymetini bilmeli ve ona sahip çıkmalıyız .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme