Divan Edebiyatının Önemli Temsilcileri

Mevlana : Birkaç beyitle sınırlı olmak üzere Türkçe yazan Mevlana neredeyse tüm şiirlerini Farsça ile yazmıştır. XIII. Yüzyılda yaşamış olan tasavvuf şairi Mevlana'nın Mesnevi, Mektubat ve Divan-ı Kebir tanınmış eserleridir.
 Hoca Dehhani : Din dışı konularda ilk şiir yazan olma özelliğine sahip olan Hoca Dehhani 13. yüzyılda yaşamıştır ve divanı vardır.
 Şeyhi : "Harname" adlı eseri ile tanınan şeyhi 15. yüzyılda yaşamıştır.  Mesnevi alanında başarılı olan Şeyhi'nin Harname adlı eseri edebiyatımızdaki ilk fabl örneği kabul edilmektedir.
 Ali Şir Nevai : 15. yüzyılda yaşamış olan şair Çağatay lehçesi ile çok başarılı eserler vermiştir.  Türkçenin Farsçadan daha zengin bir dil olduğunu ispat etmek amacıyla yazdığı Muhakemetü'l-Lugateyn adlı eseri çok önemlidir. Hamsesi olan şair Türkçe ile Anadolu dışında şiir yazan ilk şairdir.
 Fuzuli : Osmanlıcayı oluşturan Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde divanı olan tek şairdir. 16. Yüzyılda yaşamış olan şair Azeri lehçesini kullanmıştır. Din dışı konularda da şiirleri olan şair platonik aşkı ele almıştır. Şikayetname adlı eseri kendine bağlanan maaşı vermek istemeyen görevlilere karşı bir yergidir. Su Kasidesi, Leyla vü Mecnun Mesnevisi en tanınmış eserleri arasındadır.
 Süleyman Çelebi : "Vesiletü'n-Necat" adlı Mevlit olarak da bilinen eseri günümüzde de camilerimizde okutulmaktadır.Süleyman Çelebi 15. yüzyılda yaşamıştır.
 Nabi : 17. Yüzyıl şairi olan Nabi didaktik tarzda yazdığı şiirlerle divan edebiyatında yenilikçi bir yer edinmiştir. Divanının yanında didaktik tarzda yazdığı Hayriye Hayrabat adlı iki eseri, gezi yazısı tarzında kaleme aldığı Tuhfet-ül-Harameyn'i ve Münşeat adlı eseri vardır.
 Baki : Kanuni döneminin en meşhur şairidir ve divanının yanında Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı Mersiyesi çok meşhurdur. Şairlerin sultanı olarak tanınan Baki 16. yüzyılda yaşamıştır.
 Nedim : Lale devri şairi olarak bilinen Nedim 18. yy'da yaşamıştır. Şiirlerinde içki, aşk ve sefa ön plandadır. Halk söyleyişlerinden esinlenen Nedim edebiyatımızda "Mahallileşme Akımı"nın öncüsü olarak bilinmektedir. Divan'ı bulunan şair içten ve samimi söyleyişi ile divan şiirinin klasik mazmunlarını yıkmıştır.
 Nefi : Edebiyatımızın en önemli kaside şairi olan Nefi 17. yy'da yaşamıştır. Hicivlerinde de methiyelerinde de aşırıya kaçmıştır ve hicivlerindeki aşırılık boğdurulmasına sebep olmuştur. Hicivlerini topladığı siham-ı kaza adlı eserinin yanında Türkçe ve Farsça divanı da vardır.
 Şeyh Galip : 18. yy'da yaşamış olan şair divan şiirinin son büyük şairi sayılmaktadır. Hüsn-ü Aşk adlı meşhur mesnevisi ile tasavvuf konusundaki fikirlerini dile getirmiştir. Bu eserinde masalsı ögelere yer veren şair sembolik bir anlatım kullanmıştır.
 Evliya Çelebi : Asıl adı Mehmet Zılli efendi olan Evliya Çelebi edebiyatımızda gezi türünün ilk örneklerini vermiştir. 10 ciltlik Seyahatname adlı eseri ile tanınmaktadır.
 Divan Edebiyatının Meşhur Nesir Yazarları
 Mercimek Ahmet : 15. yy'da yaşamıştır ve Farsçadan "Kabusname" adlı bir eserin çevirisini yapmıştır.
 Katip Çelebi : Batılıların "Hacı Kalfa" dedikleri Katip Çelebi 17. yy'da yaşamıştır. Dört dil bilen yazar tarih, matematik, coğrafya alanlarında eserler vermiştir.
 Sinan Paşa : 15. yy'da yaşayan Sinan Paşa Tazarruname adlı eseri ile tanınmaktadır.
 Naima : Naima Tarihi adlı eserin yazarıdır ve 17. yy'da yaşamıştır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme