Divan Edebiyatında Nesir

     Divan edebiyatı temellerini şiir üzerine oturtmuş bir edebiyattır. Gezi türü, araştırma ve tarih gibi metinlerde düz yazı kullanılmıştır. Divan edebiyatında nesir yalın, süslü ve orta düz yazı olmak üzere üç biçimde kullanılmıştır. Yalın düz yazı halka yönelik bir biçimde kaleme alınmış ve süsten gösterişten arındırılmıştır.

     Yalın düz yazı halkın okuduğu kitaplarda kullanılmıştır. Kuran tefsirleri, halk öyküleri ve hadis kitapları gibi halka hitap eden eserlerde yalın düz yazı kullanılmıştır.

     Süslü düz yazı daha çok aydın kesime hitap eden eserlerde kullanılmıştır. Süslü düz yazıyı kullananlar iyi eğitim görmüş, medreseli aydınlar arasında revaç görmüştür. Osmanlıcaya hakim yazarlar çok uzun cümleler ve süslü, türlü anlam oyunlarını barındıran eserler vermiştir. Nergisi ve Veysi süslü nesir yazmakta usta isimler olarak dikkat çekmiştir. Süslü nesir ile yazılan en önemli tür günümüzdeki biyografilere karşılık gelen tezkirelerdir ve Aşık Çelebi tarafından örnekleri verilmiştir.

     Orta düz yazılar ise divan edebiyatının usta yazarlarının hemen hemen hepsinin kullandığı bir tür olmuştur. Bu tür yazılarda süs ve gösterişten ziyade anlam derinliği gözetilmiştir. Tarih, coğrafya gibi eğitim maksatlı yazılan kitaplarda bu tür tercih edilmiştir. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme