Sular,Okyanuslar

Su Döngüsü

 
Sular sıcaklığın etkisiyle buharlaşır, atmosferde yoğunlaşıp yağış olarak tekrar yere düşer. Yeryüzündeki su kaynaklarını besler. Bu harekete su döngüsü denir.
 
 

Yeryüzündeki Suların Dağılımı

Yeryüzündeki suların %97 si: Tuzlu
Yeryüzündeki suların %3 ‘ü: Tatlı
•Tatlı Suyun (%3 lük suyun);
•% 68,3 ü katı haldeki sular (buzullar)
•% 31,4 ü yer altı sularını
•% 0,3 yüzey sularını oluşturur.
 
•% 0,3 lük yüzey sularının;
•% 2 si nehirlerde
•% 11 bataklıklar
•% 87 si göllerden oluşur.
 

Su Kıtlığı (Bilgi Notu)

•         Günümüzde yaklaşık 232 milyon nüfusun yaşadığı 26 ülkede su kıtlığı yaşanmaktadır.
•       Yılda 2000-1000 m3 arasında su tüketimi olan ülkeler su azalığı sorunu
•         Yılda 1000 m3 ten daha az su tüketimi olan ülkeler su kıtlığı sorunu yaşar.
•          Su kıtlığı çeken ülkelerin başında 11 Afrika, 9 Orta Doğu ülkesi vardır.
 
 

A- Yer Üstü Suları

Okyanuslar
Denizler
Göller
Akarsular

1-2 Okyanuslar ve Denizler

 
•510 milyon km2lik Dünya yüz ölçümünün sadece 149 milyon km2 si (%29) karalarla kaplıdır. 361 milyon km2 sini (%71) sular oluşturur.
 
 
•Okyanus: Kıtaları birbirinden ayıran geniş su kütlelerine denir.
•1- Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu): Okyanuslar içerisinde alansal olarak en büyük paya sahiptir. (% 50)
•2- Atlas Okyanusu: Alansal olarak % 29 luk paya sahiptir.
•3- Hint Okyanusu: % 21 lik paya sahiptir.
•Not: TÜBİTAK kaynaklarına göre 5 okyanus vardır.
•4- Güney (Antartirk) Okyanusu
•5- ArtikOkyanusu
• Kaynak: Esen Yayınları (Cumhur ABAY) 10. sınıf konu anlatımlı kitap. Sf:51
 
Okyanus ve Denizler
 
•Tuzlu olduklarından kullanıma pek uygun değildirler.
•Milyonlarca canlının yaşadığı doğal ortam olarak ekosistemin önemli bir parçasıdırlar.
•İklim üzerinde çok önemli etkilere sahiptirler.
•Atmosferin en önemli nem kaynağıdırlar.
•En ucuz taşımacılık buralarda yapılır.
 
•Deniz: Okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarına denir. Okyanuslarla bağlantılarına göre 2’ye ayrılırlar.
      a- Kenar deniz: Okyanus kıyılarında , okyanuslardan adalarla ayrılan denizlere denir.
Örnek: Japon denizi, Çin denizi (Sarı Deniz) Umman Denizi, Kuzey Buz Denizi
b- İç Deniz: Okyanuslara boğazlar aracılığıyla bağlanan kara içlerine sokulmuş denizlere denir.
Örnek: Akdeniz, Karadeniz…

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme