Niçin Hızlı Okumak Gerekir?

"Niçin hızlı okumaya ihtiyaç duyalım? Bu tür okumanın yararı nedir?" gibi sorular okur yazar herkesin aklından geçmektedir.


Günlük yayınların yoğunluğu, bilim alanındaki gelişmeler, öğretim sırasında okunması gereken dokümanların her geçen gün biraz daha artması karşısında insanlar çaresiz kalmakta, çoğu durumda hepsini okuyacak zaman bulamamaktadır.


Günümüz insanı okumak konusunda mevcut kapasitesini bütünüyle kullanamamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar, çağımız aydınının ortalama olarak dakikada 500 kelime okumasının gerekli olduğunu göstermiştir. Bunun da üstünde bir okuma hızına ulaşmak ise, özellikle siyasetçi, yönetici, akademisyen, araştırmacı ve öğretmenlerin hedefi olmak durumundadır.


Bir devlet adamının, akademisyenin, araştırmacının, gazetecinin, üst seviyedeki bir komutanın yalnız günlük işlerle ilgili olarak imzaladığı belge ve yazışmaların okunması bile, dakikada 500 kelimeden daha az bir okuma hızıyla mümkün görünmemektedir.
Bir aydının kültürünü geliştirebilmesi, çevresindeki olaylardan haberdar olabilmesi için, hiç olmazsa her gün en az bir kaç günlük gazeteyi, her hafta en az bir haftalık dergiyi, her ay en az bir aylık dergiyi okuması gerekir.


On yaşından itibaren okumaya başlasak ve altmış yaşına kadar hiç aksatmadan her hafta bir kitap okusak, ki bunu yapabilenler yok denecek kadar azdır, bu elli yıllık süre içinde ancak 2600 kitap okuyabiliriz. Bu, kütüphaneler dolusu kitap karşısında gülünç bir sayıdır. Küçük bir okulun kitaplığında bile bundan daha fazla kitap bulunur.
İşte bütün bunlar, hızlı okumaya zorunlu kılar.
Türkçe Öğretimi Kitabı..................

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme