Konuşma Dili ve Yazı Dili Nedir ?

Konuşma Dili Nedir ?


İnsanların günlük hayatları içerisinde kullanmış oldukları dile konuşma dili adı verilmektedir. Konuşma dili günlük işlerimiz esnasında iletişim kurmak için kullandığımız dil olduğu için doğaldır. Doğal olduğu için cümlelerin doğru kurulup kurulmadığı, kelimelerin düzgün sıralanıp sıralanmadığı gibi özelliklere tam manasıyla dikkat etmeyiz.
Konuşma dili yaşanılan yerin özellikleri sebebiyle zaman içerisinde bölgeden bölgeye ve yöreden yöreye değişiklikler gösterebilir. Ülkemiz için düşünecek olursak mesela Karadeniz ağzı bir konuşma dili örneği olarak gösterilebilir.
Daha iyi anlaşılması açısından şu cümleyi konuşma diline örnek olarak verebiliriz: "Sen her gün ohula gidiyon mu?"
Görüldüğü gibi bu cümle yöresel ağı özellikleri içerir ve bu cümleyi ancak konuşurken bu şekilde kurabiliriz.
Konuşma dili plansız olarak gerçekleştiği için dil yanlışları çok fazla olabilmektedir.
Konuşma dili sözlü iletişimin gereği olduğu için jest ve mimikler çok önemlidir.
Konuşma dilinde duygu ve düşüncelerin daha etkili anlatılması için vurgu ve tonlamalara çok dikkat edilmesi gerekir.

Yazı Dili Nedir ?


Kültür dili, standart dil, edebi dil gibi adlar verilir. Tüm ülkede dilde birliği sağlamak, kolay anlaşmayı gerçekleştirmek için kullanılan ortak dildir. Yazı dili olduğu için belli kurallar içerisindedir ve kurallara uygun yazılmak zorunluluğu vardır.
Yazı dili, bir dilin lehçe ya da ağızlarından birinin zaman içerisinde ortak bir dil haline gelmesi sonucu oluşur. Türkçede İstanbul Türkçesi (ağzı) zaman içerisinde ortak bir yazı dili haline gelmiştir.
Yazı dili sözlü iletişimden ziyade yazılı iletişimde kullanıldığı için yazım ve noktalama kurallarına uymak duygu ve düşünceleri tam olarak aktarabilmek için çok önemlidir.
Yazı dili planlıdır. Bu yüzden bu dili etkili kullanmak isteyen birisi dilin kurallarına ve imgelerine hakim olmak zorundadır.

Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar Nelerdir ?

- Bir dil içerisinde yöresel kullanımlara bağlı olarak birden fazla konuşma dili olabilirken bir tane yazı dili vardır.
- Konuşma dili doğal bir şekilde gelişirken yazı dili planlıdır.
- Konuşma dilinde kurallar fazla olmazken yaı dilinde yazım ve noktalama kuralları vb. kurallar vardır.
- Konuşma dili bölgeselken yazı dili geniş bir kullanım alanına sahiptir.
- Konuşma dilinde duyguların aktarımında vurgu ve tonlama önemliyken yazı dilinde noktalama işaretleri bu işlevi görür.
- Konuşma dilinde sözlü iletişim olduğu için jest ve mimiklere ihtiyaç vardır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme