Türk-i Basit Akımı

 TÜRK-İ BASİT (BASİT TÜKÇE) AKIMI

  • 15. ve 16 yy.’da görülmüştür.

  • Türkçe sözcüklerle şiir yazan şairleri küçümseyenlere, Türkçeyi kaba ve zevksiz bulanlara  tepki olarak doğmuştur.

  • Devrin büyük şairleri tarafından pek ilgi görmemiştir.

  • Temsilcileri sanat güçlerini gösteren eser verememiştir.


Temsilcileri  • 15. yy. sonunda Aydınlı Visalî’nin öncüsü olduğu bu akım en güçlü temsilcileri 16. yy. şairlerinden Edirneli Nazmî ve Tatavlalı Mahremî’dir.  İlkeleri şu şekilde özetlenebilir:


a. Divan şiiri nazım biçimleri ve aruz ölçüsü kullanılsa da Türkçe sözcükleri kullanmak

b. Divan şiirindeki mazmunların (kalıplaşmış sözler) yerine halk şiirindeki mecaz, deyim ve benzetmeleri kullanmak

c. Arapça ve Farsça sözcüklerden olabildiğince kaçınmak

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme