Servet-iFunun Edebiyatı (Edebiyat- Cedide)

Türk edebiyatının yenileşme sürecindeki en büyük aşamalarından birisi hiç kuşkusuz Servet-i funun dönemidir. Bu dönem temelleri 1860 lardan itibaren başlayan doğu-batı tezatı sonucunda teyfik fikretin serveti funun dergisini çıkarıp yüzünü batıya dönmesi ile hareket kazanılarak servet-i funun edebiyatının temelleri atılır.

Edebiyat-ı Cedide'nin  Genel Özellikleri:


1) Her yazarın artık; bir kimliği, uzmanlığı vardır. (Halit Ziya-Roman Yazarı, Teyfik Fikret Şair)

2) Serveti Funun'da alanlar belirlenmiştir (roman, hikaye , şiir, tiyatro)

3) Aruzu ahengin temini adına çok iyi kullanırlar

4) Ahengin temini için tam ve zengin uyak sıklıkla kullanılır

5) Klasik formların dışına çıkılı (müstezat-serbest müstezat)

6) Uslubu oluştururken titiz davranılır

7) Soyut kavramlarla oluşturulur, terkipler tamlamalar vardır

8) İnsanın dramatiği ile birşiir akımı oluşturulur(acı, vatan,aşk

9) Şiirler fikir empoze etmek amacıyla yazılmaz

10) Tiyatro konusunda hassas değiller

11) Eleştiride başarılıdırlar.

12) Hikayeyi daha öncekilere nazarla daha edebi yazmışlardır( küçük roman)

13) Orta halli insanlar anlatılır

14) En iyi bildikleri mekan kuşkuusz ki İstanbul'dur

15) Çok titizdirler (eserdeki kahramanların adını oluştururken bile çok titizlerdir.)

16)Halit Ziya'nın romanları hep önde gelen romanlardır.

17) Eserlerinde olaylar iç içe girdiğini görürüz

18) Artistlik nesir denilen bir uslup görünür.(üslupta titizlik)

19) Realizmin yansımaları görülmektedir.

20) Şiirin muhtevası ile şekli arasında uyum vardır.

21. Değişik konu  ve temalr özellikle şiire girmeye başladı.

22) Fransız yazarlarının etkisinde kalarak sadeleşme ile başladıkları yolda ağır bir dil oluşrurarak kendileri ile tezata düştüler.

23). Realizm ve natüralizm etkisi altında kalındı.

Akıma Bağlı Sanatçılar


Teyfik Fikret

Halit Ziya Uşaklıgil

Hüseyin Cahit Yalcın

Mehmet Rauf

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

 

Serveti Funun edebiyatı Hüseyin Cahit Yalçının  P.Lacambe adlı Fransız yazardan Türkçeye çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı makale nedeni ile serveti funun dergisinin kapılmasıyla akım da son buldu.

galiphatip

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme