Cumhuriyet ve Türkçemiz Konulu Kompozisyon Hazırlayınız.

 Cumhuriyet ve Türkçemiz Konulu Kompozisyon Hazırlayınız.

 

29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyet ülkemize birçok yenilikler getirmiştir. Cumhuriyet ile seçimler halkın iradesi ile olmaya başlamıştır. Halk seçeceği yöneticiyi belli aralıklarla seçmeye başlamış, beğenmediği yöneticiyi yeri ve zamanı gelince görevden almasını bilmiştir .Cumhuriyet ile demokrasi şöleni olmuştur, demokrasinin gücü pekişmiştir. İnsan haklarına verilen önem daha çok artmış, bir çok inkılaplar gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet ile dilimizde de yenileşmeye gidilmiştir. Türk diline verilen önem artmış, Türkçenin daha sadeleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Yazı inkılabı  Arap dili ve alfabesi Türk dili ile uyumsuz olduğu için ve Batı ile uyum sağlanması için  gerekli görülmüş ve yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’e göre Arap alfabesi Türk dilinin ihtiyaçlarını karşılamamaktaydı Ayrıca Arap alfabesi sosyal ve kültürel bakımdan geri kalmamıza neden olurken bir yandan da okuma ve yazma bakımından zorluk oluşturmaktaydı. Türk dili ile Arap dili arasındaki telaffuz farkı da birçok sorun ortaya çıkarmıştı ve bundan dolayı da devrim kaçınılmaz olmuştur.

 

1 Kasım 1928 yılında  Yeni Türk Alfabesi kullanılmaya başlanmış ama halkın yeni alfabeye alışması zaman almıştır. Devrimleri bir anda hemen kabul etmek zor olmuştur. bunun için halk alıştırılarak yavaş yavaş ana dil ile ilgili yenilikler yapılmaya başlanmıştır. İlk başöğretmen Mustafa Kemal olmuştur ve halkına okuma yazmayı öğretmeye çalışmıştır. Cumhuriyetin ilanından önce halk Türkçe konuşuyorken devlet yöneticileri ve aydınlar Osmanlıca konuşuyordu bu da devlet içerisinde ki bütünlüğe engel  oluyordu. Ayrıca Osmanlıca; Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı bir dil haline gelmişti. Bu dile bir çekidüzen verilmesi gerekiyordu. 19. Yüzyıl ortalarında dil sadeleştirilmeye çalışılsa da başarılı olunamadı. Ancak cumhuriyetin ilanından sonra dilde sadeleşme çalışmalarına hız verildi. Daha sonra  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk Dil Kurumunun açılmasına öncülük etmiştir. Türk Dil Kurumu ana dilimiz ile şu çalışmaları yapmıştır: Türkçe sözlük hazırlanması, yabancı eserlerin çevrilmesi, diğer ağızlarla olan kelime farklılıklarının giderilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra  Mustafa Kemal’in özel gayreti ile 1935 yılında faaliyete geçirilen Dil ve Tarih ,Coğrafya Fakültesi kurulmuştur. Cumhuriyet’in eğitim, kültür ve bilim anlayışını yansıtan bu fakültede de ana dile önem verilmiş ve ana dilin daha iyi gelişmesi için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.  


Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, tüm dillerin Türkçeden geldiği tezine dayalı bir dilbilim kuramı olan güneş dil teorisine destek vermiştir. Ancak dilbilimciler tarafından kabul görmediği için zaman içerisinde önemini kaybetmiştir. Bu dönemde bilim terimleri Türkçeleşmiştir. Zooloji, kimya, fizik ve benzeri bilim dallarında bulunan terimler Türkçe olarak kullanılmaya başlanmıştır. Atamız 48 sayfalık geometri kitabı yazmıştır ve tamamı Türkçe terimlerden oluşmuştur. Açı, açıortay, çember gibi terimleri Osmanlıcadan Türkçeye çevirerek ilk defa kullanan da Atatürk olup bu konulara değindiği bir de geometri kitabı yazmıştır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme