Kökler (İsim Kökü, Fiil Kökü)

KÖK

Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir. Sözcüğün kökü bulunurken sondan başa doğru ekler çıkarılır, kalan bölüm köktür. Kök sözcüğün tamamıyla anlam ilişkisi taşımalıdır.
Sözcük                        Kök
saatçi                           saat
vuruyor                       vur
akıllı                            akıl
çalışkanlık                   çalış kök çal olamaz çünkü kelimenin tamamıyla anlam ilişkisi yoktur.
selâmlar                      selâm kök sel olamaz çünkü kelimenin tamamıyla anlam ilişkisi yoktur.
Aşağıdaki sözcüklerin köklerini yazınız.

KelimeKök
okuldan 
güzellik 
başladık 
yazılı 
akraba 
temizlikçi 
koşuyor 
bilgi 
evimizde 
öğrenciler 
günler 
kitabım 
pastacı 


Kökler eylem ve ad kök olmak üzere ikiye ayrılır:

1-      Eylem Kök: Kökün sonuna “-mak, -mek” mastar ekini getirebiliyorsak o kök, eylem köküdür.
koş - mak                                  uyu - mak
ver - mek                                   ele - mek
say - mak                                   konuş - mak
yürü - mek                                 kız - mak
gör - mek                                   bak - mak

2-      Ad Kök: Kökün sonuna “-mak, -mek” mastar ekini getiremiyorsak o kök, ad köküdür.
para - mak                                                         top - mak
araba – mak                                                      kitap - mak
kelebek - mek       anlamlı değil                çocuk - mak         anlamlı değil
göz - mek                                                             ot - mak
masa  - mak                                                       tebeşir - mek

   Aşağıda verilen sözcüklerin köklerini bulup çeşidini yazınız.


Sözcük
Kök
Çeşidi
balıkçılar
balık
isim kök
sevgi  
Türkçe  
susadılar  
mektuplaşırız  
parasızlık  
çözerim  
görüşmüşsün  
dışladım  
açık  
üçer   

 

 


2 yorum:

Deneme