Belirtkeler (Belirticiler)Eğitim uygulamalarında ve/ya elde edilecek verileri şematize eden birçok tablo oluşturulabilir ve bunlardan yeri geldikçe yararlanılabilir. Bunlardan biri de belirtke (belirticiler) denilen iki boyutlu tablolardır.

“Uygun olarak belirlenmiş ve tanımlanmış olan hedefler, hem münasip öğrenme yaşantılarının işaretçileri hem de ilgili eğitim etkinliklerini değerlendirmede kullanılacak ölçütlerdir. Başka bir deyişle, hedeflerin iki maksada hizmet etmesi söz konusudur:

1. Öğrenme yaşantılarının seçimi,

2. Ölçme aletlerinin geliştirilmesi.

Belli bir disiplin için hazırlanacak ana belirtke şeması bütün konu alanını kapsayacak şekilde yapılmalı ve o alanla ilgili kılavuz-kaynak kitapta bulundurulmalıdır. Ayrıntılı bir şema, çeşitli öğrenme yaşantıları ile test durumlarının düşünülmesine imkân verir.

Aşağıda yazı öğretimi ile ilgili bir belirtke tablosu örneği sunulmuştur.

AlanlarBilişsel AlanPsiko-Motor AlanDuyuşsal Alan
Hedef Davranışlar (Etkinlikler)

Hedefler (Kazanımlar)

KONULAR

Uygulama


Beceri

Haline

Getirme


Tepkide Bulunma

 Afiş hazırlayabilmeKesik uçlarla dekoratif yazı yazabilme becerisi Kesik uçları kullanarak dekoratif yazı ile blok yapma becerisiKesik uçlarla bitişik eğik yazı yazma becerisiRakamları dekoratif yazma becerisi Dekoratif yazı ile ilgili verilen ödevi yapmaya isteklilik
Kesik uçla bitişik eğik yazı çalışmaları*
Kesik uçla dekoratif yazı çalışmaları****
Afiş hazırlama     *
Dekoratif yazı ile rakamları yazma**
14    1
Toplam                                                                  6Yukarıda temel özelikleri açıklanmış olan hedeflerin kazandırılma düzeyi, eğitim-süreci içinde yer verilecek öğrenme yaşantılarının niteliğine bağlı olduğu için bu yaşantıların da ele alınması gerekir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme