Edebi Eser Neye Denir ?

    Çok kez edebiyattan ve edebî eserlerden söz ederiz. Edebî eserlerin biçim ve türleri üzerinde dururuz, fakat bir eserin edebî olup olmadığını belirtmek gerektiği zaman bir takım zorluklarla karşılaşırız. Zira biçim ve tür eseri edebî kılmak için yeterli değildir. Sözgelişi bir roman biçim ve teknik özellikleri bakımından örneğine uygun

22 Ekim 2014 Saat : 2:09
admin
devamını oku

Ali Şir Nevai

Hayatı 1441’de Herat’ta doğan şair, 1501’de yine doğduğu yer olan Herat’ta vefat etmiştir. Sütkardeşi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan Hüseyin Baykara ile yetişti. Daha sonraları Hüseyin Baykara Hükümdar olunca Ali Şir Nevai’de devlet kademelerinde çalışmaya başladı. Şiir yazmaya küçük yaşta başlayan Ali Şir Nevai Türkçe üzerinde egemen olan Fars

19 Ekim 2014 Saat : 7:13
admin
devamını oku

Radyasyon nedir?

Nükleer enerji dediğimizde hemen hemen hepimizin  aklımıza Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları ve tabiki hiç kuşkusuz bize de büyük zararlar veren, Çernobil’deki nükleer santral kazası gelir. Nükleer enerji ve beraberinde oluşan  radyasyon amacı dışında kullanıldıklarında insan neslini evrenden  silebilecek kadar tehlikelidir. Kontrol altında, gerekli kurallara uyarak  kullanıldıkları zaman ise

17 Ekim 2014 Saat : 11:06
admin
devamını oku

Baki

1526’da İstanbul’da doğan şair 1600’de yine doğduğu yer olan İstanbul’da vefat etmiştir. Divan edebiyatının en önemli şairlerindendir. Fatih cami müezzini Mehmet Efendinin oğludur. Medrese eğitimi gördü. Dönemin ünlü hocalarından ders aldı. Şiir yazmaya küçük yaşta başlayan Baki Şair Zati’nin desteği ve yardımlarıyla çok önemli bir şair oldu.   Kanuni Sultan

16 Ekim 2014 Saat : 6:39
admin
devamını oku

Gevheri

Hayatı: Esas adı Mehmet olan şair şiirlerinde Gevheri  mahlasını kullanmıştır.Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. 17.YY sonları ve 18.YY başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Kırım Hanı Giray Hanı övdüğü için onun 17.YY sonu ve 18 YY başlarında yaşadığı çıkarımı bulunmaktadır. İyi bir eğitim görmüştür. Orduda ki görevinden dolayı bir çok memleket gezmiştir.

13 Ekim 2014 Saat : 5:17
admin
devamını oku

Nef’i

Hayatı:   Asıl adı Ömer olan şairimiz Nef’i Mahlasını kullanarak şiirler yazmıştır. 1572’de Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. 1635’te ise İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Eğitim hayatı çok iyi geçti. Dönemin önemli hocalarından der aldı. Padişah 1 Ahmet, 1. Mustafa ve 2. Osman döneminde yazdığı kasidelerle ün kazandı. 4. Murat Döneminin en

10 Ekim 2014 Saat : 5:01
admin
devamını oku

Arıların bal petekleri niçin altıgendir?

Hiç kuşkusuz ki arılar evrenin  gerçekten en usta mimarlarıdır. Parçası  düzgün altıgenler oluşturan ve  prizma şeklindeki petek gözlerinin dip kısımlarını  bir piramit oluşturarak işlemleri sona ererler. Arı kovanındaki  şekliyle dik duran her petekte, petek gözlerini yatayla sabit bir açı yapacak biçimde  inşa edilirler. Petekte her bir gözün derinliği 3 santimetredir.Bununla

8 Ekim 2014 Saat : 11:55
admin
devamını oku

Garip Akımı ve Sanatçıları

GARİP AKIMI Orhan Veli, M. Cevdet, Oktay Rıfat   Sürrealizmden etkilendiler.  Akımın kuramcısı O. Veli; öldükten sonra M.C ve O. R. yeni bir şiir söyleyişine (kapalı, imgesel şiire) yöneldiler.  Şiir ölçü ve uyaktan kurtarılmalıdır.  Şiirde asıl olan şey söyleyiştir; dildeki her sözcük  şiire girmeli; şairanelikten uzak durmalıdır. Şiir dili halkın

7 Ekim 2014 Saat : 4:45
admin
devamını oku

Eğitim Hedeflerinin Sınıflandırılması

  Derslerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için ölçme ve değerlendirmenin doğru yapılması gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme, amaçlara göre yapılmaktadır. Amaçların ve amaçlara bağlı hedef davranışların ne kadar gerçekleştiğini, öğrencinin ulaştığı düzeyi, ölçme ve değerlendirme yaparak belirleyebiliriz. Bunun için hedef davranışları sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Eğitimin hedeflerini belirlemek ve belirlenen hedeflerin davranışlarını

5 Ekim 2014 Saat : 3:18
admin
devamını oku

Toplumsal Gerçekçiler

TOPLUMSAL GERÇEKÇİLER   1950’den sonra oluşan bu akım Daha çok öykü ve romanda başarı sağladı.  Sanatı yurt gerçeklerini vermede kullandılar; sosyalist bir bakış açısıyla bu sorunlara çözüm sundular;sanatlarını da bu görüşü yaymak için araç olarak kullandılar.  Konuşma dilini kullandılar; kahramanlarını bazen seçtikleri yere özgü konuşturdular.  Betimlemede çok başarılıdırlar. Konularını köy

2 Ekim 2014 Saat : 7:10
admin
devamını oku

Mısır ve Çevresinde kurulan Türk-İslam Devletleri

  Tolunoğulları: 868 yılında kuruldu, 905 yılında da yıkıldı. Mısırda kurulan ilk Türk- İslam devletidir. Güçlü bir ordu ve donanma gücüne sahiptirler Mısır ve Filistin topraklarında egemen oldular. Karahanlılarla başlayan Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerini mısırda vermişlerdir. Ulu cami ve Tolunoğulları cami en önemli eserleridir.   Eyyubiler: 1174 yılında kuruldu,

1 Ekim 2014 Saat : 3:02
admin
devamını oku

Türk İslam Devletleri

Büyük Selçuklu Devleti 1)      1038 yılında kuruldu, 1157 yılında yıkıldı. 2)      Devletin Resmi dili Farsçadır. (Türkçenin gelişmesinde engeldir.) 3)      Atabeylik sistemi oluşturulmuştur (Devletin bekası açısından kötü olmuştur ama fetihleri kolaylaştırmıştır) 4)      Ikla sistemi oluşturulmuştur. (Üretimde artış sağlandı, parasız ordu elde edildi.)   Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi: 1)      1040 yılında

28 Eylül 2014 Saat : 12:26
admin
devamını oku

Gün ve ay isimleri nereden geliyor?

Tavla oynayanlar muhakkak  Farsça altıya kadar saymasını bilirler (yek(bir), du(iki), se(üç), cihar(dört), penç(beş),  şeş(altı)). Şimdi de yedi sayısını bakalım. Farsça yedi ‘heft’ dir. (veya hefte).Haftanın yedi günden ibaret olmasını burdan almıştır. Günümüzde kullandığımız gün isimlerinin kökenlerinin bakacak olursak; Cuma; Arapça bir kelimedir ve sözlükte toplama, toplanma anlamına gelir. Cumartesi; Arapça

26 Eylül 2014 Saat : 11:27
admin
devamını oku

Türk İslam Devletleri

  Karahanlılar: 1)      840’da kuruldu, 1212’ de yıkıldı 2)      Batı Türkistanda kuruldu 3)      Bilge Kül Kadir Han bilinen ilk hükümdarıdır. 4)      Devlet olarak islamiyeti benimseyen ilk türk devletidir. 5)      İslamiyetin mimarideki etkileri ile Türk-İslam mimarisinin temellerini atmışlardır. 6)      Türkçeye büyük önem vermişler ve ülkede Türkçe resmi dil olarak kullanılmıştır. 7)     

25 Eylül 2014 Saat : 12:12
admin
devamını oku

l Nisan Şakasının Kökeni

Kaynaklarda takvimin başlangıcı Roma İmparatoru olan Julius Caesar (Sezar) MÖ 46 yılında  takvimin başlangıcını Ocak ayı olarak duyurduysa da , 16. yy’ın ortalarına kadar Avrupa’da yeni yıl gelenek olarak genellikle  bahar aylarının başlangıçı olarak  kabul edilen, 25 Martta başlardı. 1564 te Fransa Kralı IX. Charles, önceki takvimi değiştirmiştir. Charles yıl başlangıcı

23 Eylül 2014 Saat : 11:20
admin
devamını oku

Yardımlaşmak

İnsanoğlu varoluşundan günümüze kadar çok çeşitli evreler geçirmiştir. Bu evreler içerisinde insanların en çok etkileşim içerisinde oldukları şey yine bir başka insandan başkası değildir. Uygarlıkların gelişmesinde, büyük devletlerin kurulmasında, sosyal düzenin sağlanmasında, ideal bir toplum oluşturma çabası içinde her zaman başka insanların yardımına ihtiyaç duymuştur. İşte varoluştan günümüze sürekli devam

22 Eylül 2014 Saat : 12:06
admin
devamını oku

Türkiye Merkez Bankası

1930′da kurulmuştur. Merkez bankasının ana merkezi Ankara‘dadır. Merkez Bankası statü olarak; Anonim bir şirket yapısı vardır. Özel hukuk tüzel kişisidir. Merkez Bankasının Görevleri Nelerdir? Para ve kredi politikalarını belirler. Para ve kredileri kalkınma planı içerisinde yürütür. Paaranın iç piyasa ve dış piyasadaki değerini ve saygınlığını korumaya çalışır. Kur rejimini belirler.

20 Eylül 2014 Saat : 11:57
admin
devamını oku

Şeyh Galip

  -Esas adı Mehmet Esat olrak bilinir. 1757 se İstanbul’da doğdu ve 1799’ da yine doğduğu yer olanİstanbul’da hayata gözlerini yumdu. -Divan şiirinin mihenk taşlarındandır. -Mevlei tarikatından Şair Mustafa Reşit Efendinin oğludur. -Mevlevi çevresinde yetişmiş ve eğitimini bu çevrede görmüştür. -Divan-ı Hümayundamemur odu. -Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladı ve henüz

19 Eylül 2014 Saat : 1:56
admin
devamını oku

Devlet Şekilleri

DEVLET ŞEKİLLERİ Bir ülke , aynı anda birden fazla devlet şeklini bünyesinde barındırabilir; Üniter Devlet: Ülke  sınırları içinde her yerde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, ülkenin  tek bir siyasî otoritenin egemenliği elinde tuttuğu yönetim eklidir. Örneğin: Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Federal Devlet: Devletlerin ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmesinden oluşan ve ortak

17 Eylül 2014 Saat : 10:20
admin
devamını oku

Yedi Meşaleciler ve Sanatçıları( Hayatı, Özellikleri)

YEDİ MEŞALECİLER  Kenan Hulusi Koray  Cevdet Kudret Solok  Muammer Lütfi Bahşi  Sabri Esat Siyavuşgil,  Yaşar Nabi Nayır  Vasfi Mahir Kocatürk  Ziya Osman Saba 1. Yeni bir edebiyat, farklı bir şiir anlayışı oluşturmak için toplanmıştır. 2. Sanat için sanat görüşünü benimsediler. 3. Geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işlemeyi amaçladılar. 4.

16 Eylül 2014 Saat : 4:29
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Aralık 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Kas    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031