edebyat ile tarih
Edebiyat ile Tarih
Güzel sanatların özellikle edebiyatın tarih ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Geçmiş zamanlarda yaşayan toplumların hayat mücadelesinde birbirlerine karşı almış oldukları tavırları, bize tarih öğreti...
sanat ve mizaç
Sanat ile Mizaç
Her toplumun, her ülkenin kendisine özgü bir sanatkârlık yeteneği vardır. Bu böyle olduğu gibi, her şahıs için de ayrıca az çok bir sanat yeteneği vardır diyebiliriz. Bundan dolayı sanat şahsîdir. İşt...
edebiyat ve ahlak
Edebiyat ile Ahlak
Edebiyat ile ahlak arasında ne münasebet vardır? Pek yakın zamanlara kadar edebiyatı “ahlak terbiye edicisi” olarak bilirdik. Ne var ki günümüzde durum böyle değildir. Mademki edebiyat güzel sanatlar ...
10 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
birleşik zaman
haber ve dilek istek kiplerinden sonra fiil kök ve gövdesine gelen ek fiiller birleşik fiil oluşturur. Birleşik fiiller üçe ayrılır a) Rivayet Birleşik Fiil (Mişli) b) Hikaye Birleşik Fiil (dili) c) Şartlı Birleşik Fiil   a)Rivayet Birleşik Fiil (Mişli): Fiil kök ve gövdesine zaman ve dilek kiplerinden sonra gelen -imiş (mış,miş,muş,müş) ekiyle oluşturulan fiillerdir Örneğin: Ahmet geliyor----Şimdiki zaman        Ahmet geliyormuş-----Şimdiki zamanın rivayeti Başka bir ifadeyle şimdiki zamanın mış miş ek fiili ile çekiml...
12 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
FİİLLERDE KİP
Fiillerin cümlede kullanılması için çekimlenmesi gerekir. Yani haber veya dilek kiplerinden birini alması gerekir. Haber ve dilek kiplerini alınca şahıs eklerini almış olurlar. Böylece kip ve kişi ekleri alan fiillere çekimli fiil denir.   Fiil + Kip eki + Şahıs eki = çekimli fiil oku+ du + m = okudum konuş+ acak + sın = konuşacaksın çalış+ malı + ız = çalışmalıyız kazan+ sa + lar = kazansalar   Fiil kipleri haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır: A) HABER KİPLERİ: 1) GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN 2) DUYULA...
12 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
konuşma
  Öğretmen, zaman zaman öğrenciler için hazırlıklı ve/ya hazırlıksız konuşma etkinlikleri düzenler; onların konuşmayla ilgili tutumlarını belirler. Bunun için öğretmen, öğrencilerin konuşma becerilerini ölçmek üzere gözlem formu hazırlayabilir. Aşağıda örnek bir “gözlem formu” bulunmaktadır. Bu gözlem formu, öğrencilerin düzeyi ve onlara kazandırılacak davranışlar dikkate alınarak ihtiyaca uygun hale dönüştürülebilir. Öğretmen, öğretme öğrenme süreci içinde yaptığı gözlemlerden hareket ederek gözlem formunu doldurabilir; belirleyeceğ...
13 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
İRSAD
              Seci’li  ya da  uyaklı  bir sözde, seci’nin ve uyağın nasıl olacağını ya da seci’ ve uyağın kılavuzluğuyla sözün sonunun nasıl biteceğini bir sözcükle önceden belirtme ve “îmâ” etmektir. Bu sanata teshim de denir. Örneğin, Sünbülzâde Vehbî’nin:   Şol müstaîn-i lutf-ı celâlim ki def’aten Feth-i kelâma kudretimi Müste’ân verir   beytinde, birinci dizedeki “müstaîn” (yardım dileyen) sözüyle ikinci dizenin uyaklı sözcüğü olan ”Müste’ân” (yardımı istenen, Tanrı) sözcüğüne işaret edilmiştir.   El...
14 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
UMUT
Umut hayattan bir şeyler beklemek ya da hayata el açıp dilenmek olsa gerek. Biraz zavallıca biraz acınası. Umutlarım yaşımdan büyük, yaşadıklarımdan küçük. İkisini nasıl eşitleyeceğim  doğrusu bilemiyorum. Büyük bir zindanda tek başına hapsedilmiş gibiyim. Yeni dikilin bir gül fidanını bir avuç toprağa ve bir damla can suyana özlemi gibi camdan dışarıya bakıyorum elimi uzattığımda elimden tutacak bir baka ele...Babaları ve annelerin çocuklarına sarılmalarını her gördüğümde içimde ayrı bir sızı oluyor. Çöp dolu nehirlerde boğuluyorum gibi, bi...
16 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
dostluk
Arkadaşlık tanıdığımız birisi ile ortak iletişim kurmak ortak birtakım etkinlikler yapmaktır. Aynı oyunda oynamak aynı işte calışmak aynı şarkıyı söylemek gibi. Fakat şunu unutmamak lazım arkadaşlık belli sınırlar dahilindedir. Ama dostluk bir ömür boyu devam eder. Dostluk hayattaki en buyuk armağanlardan biridir bizim için.Başımız ne zaman darda olsa yanımızda bir dostumuzun olduğunu bilmek güç verir bizlere. Hayata karşı yalnız hissetmeyiz kendimizi.onun için ya çevremizde dostumuz diyecegimiz pek fazla insan kalmıyor. Arkadaşlarımız aslın...
17 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
İSİM TAMLAMASI
İki ismin bir kalıp oluşturarak,  bir ismin aitlik bakımından daha belirgin olmasını sağlamak amacıyla başka bir isim tarafından tamamlamasıdır. Tamlayan Ekleri                                                  -ın, -in, -un, -ün                                                               Tamlanan Ekleri   -ı, -i, -u, -ü İsim tamalmaları 3 tanedir: 1) Belirtili İsim Tamlaması 2) Belirtisiz İsim Tamlaması 3) Zincirleme İsim Tamlaması Not: İsim tamlaması olması için      İsim +isim olmalı, İsim +fiil isim tamlaması ol...
18 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
hikaye
Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayların yer, zaman, şahıs kadrosu ile anlatıldığı olay yazılarına denir. Hikayenin genel özellikleri şunlardır; 1) Yaşamın bir kesitini yer ve zaman kavramlarına dayanarak anlatır. 2) Fikir yazısı olmadığından olay yazısı olduğundan düşünmeden ziyade duygulara yöneliş vardır. 3) Olaylara yüzeysel değinir.Ayrıntıya girmez. 4) Şahıs kadrosu azdır. 5) Olay ya da durum söz konusudur. HİKAYENİN ÖĞELERİ OLAY:  Hikayenin ana kahramanın başından geçen olay ya da durumlardır.Hikayenin temel ö...
19 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
can çıkar huy çıkmaz
Hayat bir tiyatro sahnesi misali rolü gelen oynar daha sonra sahneden çekilir sırayı başkasına bırakır. Bazen sıra hızlı değişir bazense yavaş ama gel gör ki değişim kaçınılmazdır. İşte değişimin olduğu bu alemde değişmeyen şeylerinde var olduğunu görmek mümkün. Huy yaratılış ile birlikte insanda beliren mizaçtır. Ve bu mizaç bizi son nefese kadar yoldaşlık edecektir. Doğuştan ve çevresel faktörlerle şekillenen insan bu şekillenişin neticesinde farklı farlı tavırlar alır hayata karşı. Olaylara bakış acısı, olayları yorumlaması, gülmesi,ağlam...
20 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
acele işe şeytan karışır
Bir iş yaparken genellikle bu atasözünü kullanırız "acele işe şeytan karışır". Şeytan karışır mı karışmaz mı bilmem ama acele yapılan işlerde bir şeylerin aksi gittiğini söylesem yalan olmaz galiba. Burada ki şeytan heyecan mı yok sa gizli güç mü ? Doğrusu muamma. Bildiğim  şu ki acele yapılan işlerde her zaman bir şeyler ters gidiyor. Eminim ki sizlerde de öyle olmuştur. Örneğin bir işe yetişmek için elinizdeki işi alelacele yapıyorsunuz. Hesabınıza göre tam vaktinde işi tamamlayıp diğer işe gideceksiniz. Ama ne çare ki iş bir türlü bitmez....
24 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
ZAMAN
Zaman insanın varoluşundan ölümüne kadar gölgesi misali dizlerinin dibinden hiç ayrılmayan gölgesidir. Zamanı durdurmak maalesef ki  mümkün değildir. Her geçen saat,dakika, saniye ömrümüzden hırçın bir nehir misali akıp gider. Ama bir işi zamanında yapmak bambaşka bir şeydir. Sanki kötü bir büyücünün sonsuz olarak hapsedilmesi gibidir.  Zaman belkide dili olmayan fakat ne söylediğimizi anlayan yavru bir bebek gibidir. Her bebek gibi o da doğar, büyür ve ölür;  yani yok olur. Ne külleri kalır ardı sıra ne bir iz, bir nişane ondan bir hatıra. ...
26 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
yalnızlık
Aynalardan duvara yansıyan seslerin radyodaki anlamsız cızırtılarla eşdeğer ahenkte olduğuna kanaat getirmek için yalnız kalmaya mecbur bırakıldığımızı  hatırlatsam bu tek kişilik açığımı ele vermiş sayılır miyim! Fırsatı ganimet bilenlerden sek bu tedavisiz alışkanlığı melankolik edayla süsleyip tuvale fırcaya mektup kağıdına elimizi sürmediğimiz müzik aletine sarılabilir ve gerekli olduğumuzu ispata yeltenebiliriz! Ki sonra iştah kesilir her şeyden bir parça yalnızlık kalıntısıyla makus yalınlığa devam ederiz. Boş şişeleri tekmeleyip cinle Yo...
MiniBlog
Hayata dair mini mini yazılar
  Çogu zaman bir şeylere ulaşmak isteriz. Bazen bu istediklerimiz hemen yanıbaşımızdadır bazense çok uzaklarda. Kimi zaman elimizi uzatır bir kelebek misali konar avcmuza kimi zamansa bir avcının elinen kaçmış ceylan misali peşinden sürükler ...
Güzel sanatların özellikle edebiyatın tarih ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Geçmiş zamanlarda yaşayan toplumların hayat mücadelesinde birbirlerine karşı almış oldukları tavırları, bize tarih öğretir. Türk Dil Kurumunun  BSTS / Eğitim Terimleri ...
Her toplumun, her ülkenin kendisine özgü bir sanatkârlık yeteneği vardır. Bu böyle olduğu gibi, her şahıs için de ayrıca az çok bir sanat yeteneği vardır diyebiliriz. Bundan dolayı sanat şahsîdir. İşte bu bakış açısını dikkate alan Emile Zola sanatı ...
Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.