Gazel

Gazel Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. Divan edebiyatının en fazla kullanılan nazım biçimidir gazeller. Gazelde; başta aşk, sevgi, güzellik gibi lirik konular olmak üzere felsefî, dinî ve öğretici konular işlenebilir. Konularına göre şu adları alır: âşık-âne, rind-âne, şûh-âne, hikemî… Gazellerin özel bir adı yoktur; genelde rediflerine göre adlandırılır.

14 Ağustos 2014 Saat : 11:58
admin
devamını oku

Behçet Necatigil

  1916 Yılında İstanbul’da doğdu. 1979 da yine doğduğu yer olan İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Şair yazar ve çevirmen kimliği ile karşımıza çıkar.Çok sayıda yerde edebiyat öğretmneliği yaptı. Behçet Necatigi  Kompozisyon öğretmenliği yaptı. Behçet Necatigi lin İlk şiiri 1935 yılında Varlık Dergisinde yayınlandı. Behçet Necatigi İlk şiirlerinde yarım kafiyeye önem

13 Ağustos 2014 Saat : 7:09
admin
devamını oku

SERVET -İ FÜNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

SERVET -İ FÜNUN GENEL ÖZELLİKLERİ    Toplumsal konular yerini bireysel konulara bırakmıştır.  (Sanat sanat içindir ilkesi ile hareket edildi.) Edebiyat yüzünü tümüyle Batı’ya çevirmiştir. Fransız edebiyatı ve özelikle realizmi örnek alınmış. Sade Türkçe’ye geçiş hareketi yerini, ağır ve anlaşılmaz  bir dil anlayışına bırakmıştır. Şiirde aruz vezni kullanılırken nazım şeklinde ve

11 Ağustos 2014 Saat : 4:09
admin
devamını oku

Vitaminler

  Vitaminleri İki grupta inceleriz YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER : A, D, E ve K vitaminleridir . SUDA ERİYEN VİTAMİNLER : B grubu vitaminler ile C vitaminidir .   Yağda Eriyen Vitaminler: A Vitamini: Enfeksiyonlara karşı vücudun direnci arttırır. Normal büyüme eylemi , kemik ve diş gelişimi, üreme, görme için gereklidir. Cildin

11 Ağustos 2014 Saat : 4:03
admin
devamını oku

Taşıma Su İle Değirmen Dönmez

Taşıma su ile değirmen dönmez atasözü toplumsal kurallardan birisi olan çalışmak üzerine yoğunlaşılan bir konudur. Bu atasözünde kısaca bir şeyin kaynağı bizde olmazsa yapılan her türlü eylem bir gün muhakkak son bulacak daha da kötüsü o eylemin başarılı olamayacağı ifade edilmektedir. Gerçekten de çevremize baktığımızda eğer ki bir işin kaynağı

10 Ağustos 2014 Saat : 4:00
admin
devamını oku

Anlama gücünü ölçme

Anlama gücünü ölçme Ana dili etkinliklerini sürdürmekte olan öğretmenin “anlama ve anlama yeteneklerinin geliştirilmesi” konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olması kadar öğrencilerin anlama yeteneklerini ölçebilmesi de önemlidir. Öğretmen, bu konuda şunları yapabilir. Öğrencilerin sınıf içinde okuma ve dinleme etkinliklerine gösterdiği tepkileri gözlemleme, Ders sırasında öğrencilerden kısa açıklamalar isteme Öğrencilere

10 Ağustos 2014 Saat : 1:40
admin
devamını oku

Kitap Sevgisi

En son ne zaman bir hikaye okudunuz veya bir roman, ya da en son ne zaman bir hikayenin kahramanına benzemek istediniz, en son ne zaman bir hikaye okurken uyuya kaldınız ve en son ne zaman bir kitabı soluksuzca bitirdiniz? Bu ve buna benzer yüzlerce soru sorabilirim aslında. Cevaplar ise yeni

10 Ağustos 2014 Saat : 1:11
admin
devamını oku

Karşılıksız Sevmek

Sevmek dünyadaki en şeylerden birisidir. Karşı tarafı kalpten, gönülden bir bağ ile yakınlık kurmak,ilgi göstermek ve yüreğinin bir köşesinde yaşatmak en güzel duygulardandır. Sevmek konusunda bir çok tanım yapmakta mümkündür. Sınırlarını dahi aşan bir olgudur. Kabına sığmayan, haylaz bir çocuk gibi biraz yaramaz birazda afacandır. Sevmek hayattaki en  güzel meslektir.

10 Ağustos 2014 Saat : 11:30
admin
devamını oku

Faruk Nafız Çamlıbel

  -1898’de İstanbul’da doğdu. 1973 de Fethiye’de hayata gözlerini yumdu. -Şair ve yazar kimliği ile karşımıza çıkar. -Yazar Süleyman Nazif Beyin oğludur. -Sağlık öğrenimini yarıda bırakarak Öğretmenliğe başladı. -1946-1960 yılları arasında milletvekili oldu. -Aruz ve hece ölçüsü ile şiirler yazdı. Aruz ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerde aruzu ve heceyi büyük

10 Ağustos 2014 Saat : 11:08
admin
devamını oku

YAVUZ BÜLENT BAKİLER (1935-…

YAVUZ BÜLENT BAKİLER (1935-…   Geleneksel şiirimizin (özellikle N. Fazıl ve C. Sıtkı) öz ve biçim  özelliklerini kendi potasında eriterek kendi şiir çizgisini oluşturdu. Sivaslıdır. Şiirlerinde; Anadolu’yu, Anadolu insanını ve onların sorunlarını işledi. Sağlam, ahenkli, ölçülü bir mısra yapısı; hikmetli bir söyleyişi  vardır. Biçime önem verdi, kafiyeden yararlandı; sade ve

8 Ağustos 2014 Saat : 11:13
admin
devamını oku

Sonbahar (Farklı Duygular Mevsimi)

Koskoca bir yeşilin  yavaş yavaş sararmaya başladığı andır sonbahar. Birer birer  yaprakların dökülmeye başladığı yazın o neşeli günlerinin geride bıraktığı doğanın tekrar kabuğuna çekilişinin başlangıcıdır. Hüzün, sevgi,ayrılık ve daha birçok duygunun birbirine karıştığı,  Biraz ağlamaklı biraz da kışın habercisi oluşunun getirdiği hislerle farklı tadlar bırakır insanın yüreğinde. Sonbahar benim için

8 Ağustos 2014 Saat : 9:29
admin
devamını oku

Ombudsmanlık Nedir?

Ombudsmanlık Nedir ? Kamu Denetçiliği kurumu tarafından halkın şikayetlerinin dinlenildiği, şikayetlerin yazılı ya da sözlü olarak kabul edildiği ve bu şikayetlerin denetlenerek yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde çözüme ulaştırılmasına denir. Yani Ombudsmanlık; Kamu denetçiliği, kamu hakemliği olarak da bilinir. Kamu kuruluşları hakkındaki şikayetleri, eksikliklerin değerlendirilip çözüme kavuşturulmasıdır. Ombusdmanlık kamudaki görevlilerin keyfi

8 Ağustos 2014 Saat : 3:47
admin
devamını oku

TAŞERON NEDİR (Taşeron Firma, Taşeron İşçi)

TAŞERON NEDİR??? Bir işin bir bölümünü , esas  işi yapan kurum ya da kişiden alarak , o işi yapmaya başlayan kişi, kurum  ya da firmaya taşeron adı verilir. Taşeron kavramını  yasalarda “alt işveren” olarak geçmektedir.  Taşeron iş yapan  firmalarda çalışan işçilere (emekçilere) taşeron işçi denir. Taşeron işçiler bir işin esas

8 Ağustos 2014 Saat : 2:50
admin
devamını oku

Seçimde Nerede Oy Kullanacağım?

Bildiğiniz üzere bu hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Seçme yaşına gelen tüm yuttaş gibi bizlerde o gün siyasi iredemizi kullanarak uygun gördüğümüz adayı seçeceğiz. Kimler Adaydı Hatırlayalım Recep Tayyip Erdoğan Ekmeleddin İhsanoğlu Selehattin Demirtaş   Yaklaşan seçimlere rağmen hala nere de, hangi sandıkta oy kullanacağınızı bilmiyor musunuz? Öğrenmesi çok kolay:

7 Ağustos 2014 Saat : 11:49
admin
devamını oku

Voltaire (Françola Marie Arout)

  -1694’te Paris’te doğan Voltaire, 1778’de yine doğduğu yer olan Paris’te öldü. -Fransız edebiyatının en önemli isimlerindendir. -Cizvit Kolejinde eğitim gördü. -Küçük yaşta annesi öldü ve bu onun ileriki yaşamında etkileyici bir olaydı. -Hayatının büyük bir bölümünü o çok sevdiği şehir olan Paris dışında geçirmek zorunda kaldı. Özgür düşünceye verdiği

7 Ağustos 2014 Saat : 6:58
admin
devamını oku

Nüfus Hareketleri (Göçler)

İnsanların yaşadıkları yerden başka yere sürekli ve belli zaman dilimlerinde gitmesine göç denir. Göçler iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. A: İÇ GÖÇLER: Ülke sınırları içerisinde nüfusun yer değiştirmesine denir.İç göçler toplam nufusu değiştirmez. Bölgeler arasındaki nufusun değişmesinde rol oynar. İç göçler ikiye ayrılır: Sürekli ve mevsimlik iç göçler

6 Ağustos 2014 Saat : 10:24
admin
devamını oku

Avrupa Birliği (AB)

1957 Yıllarında Fransa,Hollanda, Almanya, lüksenburg,Belçika, İtalya Arasında kurulan ekonomik topluluğun (AET) başlangıçta ekonomik bir örgüt olarak kuruldu. Böylece Avrupa Birliğinin temelleri atılmış oldu. Daha sonra sadece ekonomik olan AB genişleyerek   bilim,sağlık,kültürel,eğitim ve ortak politika karaları almıştır.Avrupa Topluluğu (AT) olarak adlandırılan topluluk daha sonra AB ismini almıştır. Merkezi: Belçikanın başkenti

6 Ağustos 2014 Saat : 9:36
admin
devamını oku

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)

1923 te FİFA uyesi oldu. TFF 1962 yılından itibaren FİFA ve UEFA’nın üyesidir. TFF’nin merkezi Ankarada bulunmaktadır. Statü olarak Türk futbolunu ulusal ve uluslararası platformda temsil eden, futbolla ilgili ülkede faaliyetleri düzenleyen ve yürüten tek kuruluştur. Amacı ve Görevleri: Türkiye’deki her türlü futbol faaliyetlerini organize etmek. Futbolun ülkede gelişmesi ve

6 Ağustos 2014 Saat : 8:39
admin
devamını oku

Ekonomi İle İlgili Bazı Terimler

Deflasyon: Para öncelikle tedavülden çekilerek tedavüldeki para miktarı azalır.Dolayıdı ile satın alma gücü artar . Yani genel ifadeyle fiyatların düzeyinin düşürülmesine denir. Enflasyon:Fiyatları genel olarak devamlı yükselmesi nedeni ile paranın sürekli değer kaybetmesidir. Dolayısı ile de tüketicinin satın alma gücünün azalmasıdır. Piyasada bazen malların fiyatı artarken bazende bazı malada düşüş

6 Ağustos 2014 Saat : 7:22
admin
devamını oku

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

A: Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri B: Yürütme ile İlgili Görev ve Yetkileri C: Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri   A: Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri  Gerekli gördüğü taktirde yasama yılının il gününde TBMM’ ye açılış konuşması yapabilir Gerekli gördüğü hallerde TBMM’yi toplantıya çağırabilir. Çıkarılan kanuları yayımlar

6 Ağustos 2014 Saat : 3:20
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Eylül 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ağu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930