Halk Edebiyatının Dönemleri

13. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Savaş ve fetihlerin yoğun olduğu bu dönemde destanlar ağır basmaktadır . Dönemin en önemli eserleri arasında Battal Gazi Destanı ve Danişmentname önemli yer tutmaktadır . Dönemin önemli figürleri arasında fıkraları ile Nasrettin Hoca ve Tekke Edebiyatında ise Yunus Emre ön plana çıkmaktadır . 
 14. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Oğuz Türkleri arasında geçen olayların anlatıldığı Dede Korkut Hikayeleri bu dönemin en önemli eserlerinin başında gelmektedir . Nazım ve nesir türlerinin iç içe geçtiği Dede Korkut Hikayeleri'nde Oğuz Türklerinin diğer milletler ile yaptığı savaşlar anlatılmaktadır . Destana benzeyen bir anlatım tarzı olması sebebiyle destanlardan halk hikayelerine geçişin başlangıcı olarak kabul edilmektedir . Yunus Emre tarzındaki söyleyişiyle Kaygusuz Abdal dönemin önemli ozanı kabul edilmektedir .
 15. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Bu yüzyılın en tanınmış siması Ankara'da dünyaya gelen Hacı Bayram-ı Veli'dir . İyi bir medrese eğitimi görmüş olan Hacı Bayram-ı Veli'nin aruzla yazdığı şiirleri bulunmakla beraber şiirlerinin büyük çoğunluğunu hece ölçüsü ile yazmıştır .
 16. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Ellerinde sazları ile köy köy, belde belde dolanan ozanlar aşıklık geleneğini sürdürmüşlerdir . Bu dönemde dini içerikli şiirlerin yanı sıra din ile alakalı olmayan konularda şiirler de yazılmıştır . Tekke edebiyatında Pir Sultan Abdal , aşık edebiyatında ise Köroğlu dönemin en bilinen şairleri olmuştur . 
 17. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Tekke edebiyatı, aşık edebiyatı ve anonim halk edebiyatının en verimli olduğu dönem bu yüzyıldır . Bu dönem aşık edebiyatı şairleri aruzla da şiirler yazmışlar ve kendilerini divan şairleri ile kıyaslar hale gelmişlerdir . Kayıkçı Kul Mustafa ve Katibi bu dönemin en meşhur aşık edebiyatı şairleridir . En önemlisi ise günümüzde bile şiirleri dilden dile dolaşan Karacaoğlan'dır .  Niyazi Mısri ve Aziz Mahmut Hüdayi tekke edebiyatının bu dönemdeki en meşhur şairleridir . Aşık Ömer de kültürlü ve yaratıcı karakteri ile halk şairleri arasında önemli bir yere sahip olmuştur .
 18. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Bu dönemde halk şairleri artık divan şairleri ile iyiden iyiye yarışacak hale gelmişlerdir . Erzurumlu İbrahim Hakkı artık gerilemeye başlayan Tekke edebiyatının bu dönemdeki en önemli temsilcisidir . 
 19. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Halk şiiri geleneğini sürdüren Bayburtlu Zihni gibi saz şairleri olmuştur . Erzurumlu Emrah bu dönemin önemli bir diğer şairidir . 
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Halk Edebiyatının Dönemleri"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top