Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig’in özellikleri :

• Türk-İslam edebiyatının bilinen ilk büyük eseridir.
• 6645 beyitten oluşmuştur. Manzum bir siyasetname örneğidir.
• Türkçenin 11. Yy’da bilim dili olarak kullanıldığına en büyük ispatıdır.
• Sözcük anlamına baktığımızda Kutadgu Bilig “mutlu olma bilgisi”, terim anlamda ise “siyaset bilgisi”dir.
• Eserin yazarı Yusuf Has Hacip’tir.
• Yazar, Bu eserinde kendisini Ay Toldı ile özdeşleştirmiştir.
• Kutadgu Bilig'teki Ay Toldı’ya baktığımızda, Yusuf’un elit bir aileden geldiğinive Yusuf'un iyi bir eğitim gördüğünü tahmin etmek mümkündür.
• Kutadgu Bilig , Dönemin Doğu Karahanlı Hükümdarı Tavgaç Uluğ Buğra Han’a sunulmuştur. Bu eser sayesinde Yusuf, Karahanlı sarayına hâcip olarak atanmıştır edilmiştir.
• Eseringünümüze ulaşan 3 nüshası vardır. Bunlar: Herat, Mısır, Fergana
• Kutadgu Bilig beyitler hâlinde yazılmıştır. Kafiyelenişi mesnevi Tarzındadır. Kutadgu Bilig Türk edebiyatının ilk mesnevisidir.
• Yusuf Has Hacip eseri yazarken İranlı şair Firdevsi’nin Şeh-nâme’sinden etkilenmiştir.Kutadgu Bilig'i Şeh-name'nin vezniyle yazmıştır.
• Kutadgu Bilig'in sonundaki üç bölüm gazel tarzıyla kafiyelendirilmiştir. Eserin içine serpiştirilmiş mani tarzı kafiyeli 173 dörtlük bulunmaktadır.
• Esere baktığımızda tam ve zengin kafiyeden çok yarım kafiye olduğunu görmekteyiz. Eserde rediflerse çok azdır.
• Yarım kafiyeleriyle, aralarda görülen mani tarzında kafiye şemasıyla ve hece vezniyle Kutadgu Bilig Türk halk şiiri ahengini de taşır.
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Kutadgu Bilig"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top