Eski Türk Edebiyatındaki Dini Kaynaklar

Siyer

  • Arapça olan  siyer kelime manası itibariyle; ahlaklı tavır, insanın içini anlama gibi anlamı vardır.
  • Peygamber Efendimizin hayatını,güzel ahlakını,savaşlarını anlatan yazılara denir.
  • Edebiyatımızdaki ilk siyer örneği;   Siretü'nNebi------Erzurumlu Darir


Hadis

  • Peygamber efendimizin söylemiş olduğu sözlere denir.
  • Kur'an'dan sonra islamiyeti anlatan en önemli kaynaktır.


Hilye

Peygamber efendimizin dış görünüşünü, yapısını ve ruhunu anlatan eserlerdir.
Manzum ve mensur şekilde yazılır.
Hilye Dört Halife içinde yazılmıştır.
En önemli hilyeler; Risale-i Hilyetül Resul------Şerifi ve Hilyet'ül Envar----Naifi

Fıkıh-Akaid

Müslümanlığın esaslarını öğretmek için yazılmıştır.
Kaynağını Kur'an ve hadisler oluşturur.
Manzum ve mensur olarak yazılır.
En önemlisi ; Vikaye-Devletoğlu Yusuf

Tasavvuf


Daha çok divan edebiyatında görülür.
Manzum ağırlıklı yazılır.
İslam dinin, güzel ahlakı, temel ibadet kurallarını, edep gibi konuları işler.
En Önemlileri; Divan-ı Kebir----Mevlana, Fihi Mafih---Mevlana, Mesnevi---Mevlana, Garipname----Aşık Paşa

Münşeat


Mektuplar ve mensur yazıların bir arada toplandığı yazılardır.
Divan edebiyatında nesir yazılarına inşa yazanlara ise münşi denir.
En önemlileri;  Veysi----Münşeat, nergisi---münşeat, Ahmet Dai---Teressul, Okçuzade Mehmet---Münşeaat

UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Eski Türk Edebiyatındaki Dini Kaynaklar"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top