Gazel

Gazel

 • Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir.

 • Divan edebiyatının en fazla kullanılan nazım biçimidir gazeller.

 • Gazelde; başta aşk, sevgi, güzellik gibi lirik konular olmak üzere felsefî, dinî ve öğretici konular işlenebilir.

 • Konularına göre şu adları alır: âşık-âne, rind-âne, şûh-âne, hikemî...

 • Gazellerin özel bir adı yoktur; genelde rediflerine göre adlandırılır.

 • Nazım birimi beyittir.

 • Kafiye düzeni: aa ba ca...

 • Kaynağı Arap şiiridir; kasidenin tegazzül bölümünden oluşmuştur.

 • Genellikle gazelin beyitleri arasında herhangi bir konu bütünlüğü yokturdur; her beyitte farklı bir konu işlenebilir.

 • İç uyakların bulunduğu gazellere musammat gazel denir; bu gazelleri oluşturan beyitler ortadan ikiye bölündüğünde abab, cccb, dddb şeklinde dörtlükler oluşur. • Gazelde bütün beyitlerde aynı konu işleniyorsa “yek-ahenk”; 

 •  Bütün beyitler aynı söyleyiş güzelliğindeyse “yek-avaz” adını alır. 

 • Gazelin ilk beytine “matla” (doğuş yeri), 

 • Son beytine “makta” (kesme yeri) denir. 

 • İlk beyitten sonraki beyte "hüsn-i matla" (güzel başlangıç), 

 • Son beyitten öncekine "hüsn-i makta" (güzel bitiriş) denir. 

 • Gazelin en güzel beyti ise "beytü'l-gazel" ya da "şah beyit" adıyla anılır. 

 • Şair, mahlasını (şairin takma adı) maktada ya da "hüsn-i makta”da söyler.

Önemli Gazel Şairleri


 • Fuzuli

 •  Baki

 •  Nedim

 • Necati

 • Şeyhülislam Yahya

 •  Naili

 •  Şeyh Galip 
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Gazel"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top