Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

A: Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri

B: Yürütme ile İlgili Görev ve Yetkileri

C: Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri

 

A: Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri •  Gerekli gördüğü taktirde yasama yılının il gününde TBMM' ye açılış konuşması yapabilir

 • Gerekli gördüğü hallerde TBMM'yi toplantıya çağırabilir.

 • Çıkarılan kanuları yayımlar

 • Kanunları tekrar görüşülmesi için meclise geri gönderebilir.

 • Anayasal değişiklikleri gerekli gördüğü hallerde halkın oyuna sunabilir.

 • Gerekli durumlarda anayasa mahkemesine iptal davası açabilir.

 • TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verir


B: Yürütme İle İlgili Görev ve Yetkileri • Seçilen başbakanı atamak veya başbakanın istifasını onaylamak.

 • Başbakanın isteği üzerine bakanları atamak veya görevlerine son vermek.

 • Gerekli hallerde bakanlar kuruluna başkanlık edebilir ve yine gerekli hallerde bakanlar kurulunu toplayabilir.

 • Yabancı ülkelere temsilciler gönderir. Türkiye'ye gelen yabancı temsilcileri kabul eder.

 • Milletler arası yapılan anlaşmaları onaylar ve yayımlar.

 • Türk Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlığını temsil eder (TBMM Adına)

 • Genel kurmay başkanını atar.

 • Gerekli hallerde Milli güvenlik kurulunu toplantıya çağırır.

 • MGK'ya başkanlık eder

 • Bakanlar kurulu kararıyla olağan üstü hal ve sıkıyönetim kararı çıkarır.

 • Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahiptir.

 • Kararnameleri imzalar.

 • Özel durumlarda suçluların cezalarını hafifietmek ve ya kaldırmak

 • DDK (Devlet Denetleme Kurulu) üye ve başkanlarını atamak ve araştırma denetleme yapmak.

 • YÖK üyelerini seçer.

 • Üniversitelerin Rektörlerini seçer.


C: Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri: • Anayasa Mahkemesine üye seçmek (14 üye)

 • Danıştay üyelerinni dörtte birini seçer

 • Yargıtay cumhuriyet baş savcısı ve yargıtay cumhuriyet baş savcısı vekilini seçer.

 • Askeri yargıtay üyelerini de seçer

 • Askeri İdare yüksek mahkemesi üyelerini seçer.

 • Hakimler ve savcılar yüksek kuruluna  4 üye seçerr.


 

 

 
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top